Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Muzykologia

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki o sztuce

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki o sztuce

Opis studiów

Jeśli pasjonuje Cię muzyka i marzysz o pracy w charakterze: organizatora życia muzycznego (w instytucji kultury), dziennikarza, redaktora w wydawnictwie muzycznym, nauczyciela przedmiotów teoretyczno-muzycznych lub naukowca czy badacza kultury muzycznej – muzykologia na Uniwersytecie Jagiellońskim jest dla Ciebie! Nie musisz być absolwentem szkoły muzycznej. Na samym początku nauki otrzymasz intensywny kurs teoretyczny i praktyczny dla studentów bez przygotowania muzycznego. Specjalistyczne przygotowanie w zakresie historii muzyki klasycznej (powszechnej i polskiej, od średniowiecza do współczesności), ludowej, a także popularnej, jazzowej i filmowej, dwa atrakcyjne profile zawodowe na studiach I stopnia: dziennikarstwo muzyczne i edytorstwo muzyczne, oraz dwa moduły praktyczne na studiach II stopnia: projektowanie działalności muzycznej i metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych, a także szeroki wybór kursów fakultatywnych – to wszystko czeka na ludzi z pasją w Instytucie Muzykologii.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim!

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów oferowane na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku muzykologia prowadzone są w Instytucie Muzykologii, który mieści się w zabytkowym, odremontowanym Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 oraz w nowej oficynie. Instytut ten jest najstarszą placówką muzykologiczną w Polsce. Założony w 1911 roku stał się ważnym ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym studentów w zakresie muzykologii oraz prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą. IM UJ posiada doskonałe zaplecze lokalowe i dydaktyczne. Działalność dydaktyczna prowadzona jest w nowej oficynie, gdzie znajdują się sale wykładowe i seminaryjne wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną, a także pracownia komputerowa. Studenci mają dostęp do zasobów jednej z najlepiej wyposażonych bibliotek muzycznych w Polsce z dostępem on-line do najważniejszych baz danych.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku muzykologia
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki o sztuce" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Muzykologii działa Koło Naukowe Studentów Muzykologii, które daje szansę na zdobycie doświadczeń organizacyjnych i redakcyjnych w procesie wydawniczym Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ.

Studenci IM UJ odbywają terenowe praktyki etnomuzykologiczne i bibliotekoznawcze, a także warsztaty edytorskie i dziennikarskie. Osoby zainteresowane działalnością dziennikarską uczestniczą w pracach redakcyjnych mediów studenckich, jak radio UJOT FM czy witryna Kultura All In UJ. Studenci Instytutu już podczas studiów zdobywają też doświadczenie w zakresie organizacji działalności koncertowej podczas indywidualnych staży odbywanych m.in. w Krakowskim Biurze Festiwalowym, Filharmonii Krakowskiej i Balecie Dworskim „Cracovia Danza”. Studia stwarzają również możliwość dalszego rozwijania pasji muzycznych w jednym z trzech chórów akademickich (Krakowski Chór Akademicki, Żeński Chór Akademicki i Camerata Jagellonica), Orkiestrze kameralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego „All In Orchestra” oraz Zespole Pieśni i Tańca UJ Słowianki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Paulina: muzyka i taniec z ogniem Paulina: muzyka i taniec z ogniem
Studia muzykologiczne nie polegają na muzykowaniu i na graniu, tylko na obcowaniu z muzyką poprzez dowiadywanie się o jej najróżniejszych, nie rzucających się od razu w oczy, elementach. Trzeba mieć w sobie ciekawość muzyki, ciekawość historii, zdolność rozumowania analitycznego.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

W ostatnich latach można zauważyć znaczne zapotrzebowanie na absolwentów muzykologii w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką. Główną sferą działań muzykologa jest praca w instytucjach kultury, edukacji i środkach masowego przekazu. Są to: czasopisma muzyczne i ogólne, wydawnictwa muzyczne, filharmonie, opery, agencje koncertowe, biblioteki. W wielu dziedzinach życia, a tym samym w wielu placówkach i instytucjach jest zapotrzebowanie na osoby posiadające gruntowną wiedzę w dziedzinie muzyki, a jednocześnie wyposażone w kompetencje miękkie, w tym łatwość i sprawność komunikacji interpersonalnej. Takie oczekiwania formułowane są m.in. przez pracodawców z zakresu mediów, reklamy i kultury. Poszukiwane są także umiejętności tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem. Od dawna istnieje także zapotrzebowania na muzykologów-nauczycieli (głównie – historii muzyki, literatury muzycznej i form muzycznych) w szkołach muzycznych.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Muzykologii UJ oferuje możliwość zwiedzania swojej zabytkowej siedziby – Pałacu Pusłowskich, mieszczącego się przy ul. Westerplatte 10, wraz z wizytą w Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego, na którą składają się: prelekcja połączona ze zwiedzaniem stałej ekspozycji pt. „I.J. Paderewski – pianista, kompozytor, mąż stanu” oraz prezentacja i krótkie omówienie przechowywanego w Ośrodku prywatnego księgozbioru I.J. Paderewskiego.

Odwiedziny w naszym Instytucie możliwe są w grupach do 25 osób i po wcześniejszej rezerwacji. Zachęcamy do kontaktu: muzykologia.paderewski@uj.edu.pl.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Muzykologii, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w ścisłym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

muzykologia@uj.edu.pl

ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 16 70

muzykologia.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl