Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informatyka analityczna

Wydział Matematyki i Informatyki

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: informatyka

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: informatyka

Opis studiów

Studia na kierunku informatyka analityczna są adresowane do osób ambitnych i wybitnych. Około jedna trzecia studentów i studentek kierunku jest finalistami albo laureatami olimpiad przedmiotowych. Codzienna współpraca z innymi wybitnymi studentami/studentkami oraz wybitnymi naukowcami jest dobrym przygotowaniem do konkursów programistycznych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Studenci i studentki informatyki analitycznej regularnie osiągają sukcesy w tego typu konkursach. Z kolei po skończeniu studiów absolwenci i absolwentki bez problemu znajdują pracę w renomowanych firmach informatycznych zarówno w Polsce jak i za granicą, takich jak Facebook, Google, IBM, Motorola, Nokia, Onet, Sabre, Samsung, czy Siemens. Dzięki naszym studiom nauczysz się:

  • programować w nowoczesnych językach programowania
  • rozwiązywać problemy algorytmiczne
  • projektować, analizować i testować nowe algorytmy
  • analizować i optymalizować wydajność programów
  • projektować systemy informatyczne

👉  Informatyka analityczna na UJ - dlaczego warto u nas studiować?

Po skończeniu studiów absolwenci i absolwentki bez problemu znajdują pracę w renomowanych firmach informatycznych zarówno w Polsce jak i za granicą, takich jak Facebook, Google, IBM, Motorola, Nokia, Onet, Sabre, Samsung, czy Siemens. Nasze studia przygotują do pracy w najatrakcyjniejszych zawodach: informatyka, programisty, architekta/projektanta systemów informatycznych, kierownika projektów informatycznych, specjalisty big data, testera oprogramowania, analityka danych.

Posłuchaj naszych studentów i studentek, którzy odpowiadają na wasze pytania:

▶️  Który kierunek – informatyka czy informatyka analityczna – jest dla mnie?

Informacje o Wydziale

Wydział Matematyki i Informatyki posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Wydział ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą Wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz laboratoriami komputerowymi wyposażonymi w specjalistyczne oprogramowanie. Studia na WMiI to komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu, projekty realizowane w sektorze IT, praktyki i staże w czołowych firmach, kształcenie kompetencji oczekiwanych w pracy oraz bogata oferta stypendialna m. in. Dziekański Fundusz dla Olimpijczyków, indywidualna opieka nad najlepszymi studentami, Stypendium im. Franciszka Mertensa dla olimpijczyków z zagranicy. Wydział Matematyki i Informatyki posiada przestronną bibliotekę.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 2. miejsce w 2021 i 2019 roku oraz 3. miejsce w 2020 roku w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie "informatyka" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Matematyki i Informatyki działają aż cztery koła naukowe, m. in. Koło Studentów Informatyki i Koło Naukowe Robotyki i Sztucznej Inteligencji. Studenci organizują konferencje naukowe, warsztaty (w tym warsztaty wspierające młodszych kolegów, rozpoczynających dopiero naukę na naszym wydziale), rajd w góry, wieczorki kinowe, koncerty oraz turnieje gier planszowych.

Najlepsi studenci mogą ubiegać się o uzyskanie Dziekańskiego Funduszu dla Olimpijczyków oraz o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat, a wyróżniający się uczniowie zagranicznych szkół średnich o Stypendium im. Franciszka Mertensa. Wybitni studenci (w szczególności stypendyści Mertensa, Dziekańskiego Funduszu) od pierwszego roku dostają opiekunów naukowych. Studenci zainteresowani pracą naukową już na I stopniu piszą, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, prace naukowe (często nagradzane w konkursach prac studenckich). Pracownicy Instytutu Informatyki Analitycznej organizują Uniwersyteckie Zawody Informatyczne – cykliczny konkurs przeznaczony dla studentów i studentek UJ, w którym rywalizują indywidualnie i zespołowo, rozwiązując zadania programistyczne.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Posłuchaj naszych studentów i studentek, którzy odpowiadają na wasze pytania:

▶️  Co jest dla ciebie największym wyzwaniem na studiach?

▶️  Co to są koła naukowe?

▶️  Jak wygląda życie studenta?

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Andrzej Grzesik Dr Andrzej Grzesik
Jaką radę udzieliłby Pan młodym ludziom? Idźcie za swoimi marzeniami. Gdy ktoś robi to co lubi, jest w tym dobry. A gdy ktoś jest w czymś dobry, odnosi w tym sukces. Możliwość realizacji swoich pasji jest bardzo satysfakcjonująca i przynosi radość w życiu.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci informatyki analitycznej są chętnie zatrudniani w międzynarodowych firmach (Google, Facebook) i centrach badawczo-rozwojowych branży IT oraz na stanowiskach informatyka-analityka systemowego w firmach informatycznych specjalizujących się w produkcji oprogramowania, programisty-analityka w przedsiębiorstwach wdrożeniowych lub integrujących systemy informatyczne, informatyka-specjalisty do spraw zastosowań technologii informacyjnych w firmach dowolnej branży. Absolwenci studiów II stopnia są dodatkowo przygotowani do podjęcia pracy w zakresie projektowania i analizowania systemów informatycznych o szerokiej gamie zastosowań, kierowania projektami informatycznymi, rozwiązywania problemów algorytmicznych o szerokim spektrum, analizowania, oceny i weryfikacji istniejących systemów, a także pracy rozwojowo-badawczej w zakresie informatyki.

👉  Sprawdź sylwetki absolwentów i absolwentek informatyki analitycznej

Posłuchaj naszych absolwentów i absolwentek, którzy odpowiadają na wasze pytania:

▶️  Co po informatyce?

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Katarzyna Janocha Katarzyna Janocha
Jestem absolwentką informatyki analitycznej. Studia na tym kierunku dały mi zarówno silne podłoże matematyczne, jak i programostyczne. Pozwoliło mi to uczestniczyc w kilku stażach w międzynarodowych korporacjach, jak również doło dobre podstawy do programowania na pełen etat w firmie Google.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Matematyki i Informatyki oferuje następujące wydarzenia:


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Informatyki Analitycznej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Matematyki i Informatyki. Instytut ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

monika.gillert@uj.edu.pl, matinf@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 66 28

tcs.uj.edu.pl
matinf.uj.edu.pl