Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroradiologia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki o zdrowiu

Opis studiów

Elektroradiologia – czym jest właściwie? Są to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne). Ich celem jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Elektroradiologia jest kierunkiem wyjątkowym – nie tylko nie znajdziesz nic podobnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także w całym kraju istnieje tylko kilka uczelni wyższych prowadzących studia o podobnym programie.

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego grupującej wydziały medyczne, która jest najstarszą i jedną z większych jednostek tego typu w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" w latach 2014-2018 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, polepszenia go oraz ratowania życia. Prowadzi m.in. badania w zakresie kardiologii prewencyjnej i tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych. Studenci WNoZ korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Otoczeni są profesjonalnym doradztwem zawodowym, mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych.

Elektroradiologia na UJ to nowoczesna infrastruktura: pracownie komputerowe, pracownia umiejętności wyposażona w aparat RTG, aparat mammograficzny, EKG i spirometrię oraz baza kliniczna: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w placówkach medycznych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego. Kursy i obowiązkowe praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych Krakowa (np. Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna UJ CM, Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego czy Instytut Onkologii Oddział w Krakowie).

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Nauk o Zdrowiu działa kilka kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Natalia Kowalczyk, studentka elektroradiologii
W elektroradiologii każdy odnajdzie swoją ścieżkę dzięki zyskanym umiejętnościom w szerokim zakresie dziedzin. Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, pracując na nowoczesnym sprzęcie, jest ogromną zaletą tego kierunku.

Michał Sobczyk, student elektroradiologii
Studia dają możliwość zdobycia szczegółowej wiedzy nie tylko z zakresu diagnostyki obrazowej, ale także z wielu innych dziedzin medycyny, a wiedza przekazywana jest w przystępnej formie przez prowadzących z dużym doświadczeniem. Wiele godzin zajęć praktycznych pozwala na pełne przygotowanie do zawodu elektroradiologa.

Weronika Miś, studentka elektroradiologii
Elektroradiologia łączy w sobie wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii ludzkiego ciała oraz fizyki, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W moim przypadku wygrywa medycyna nuklearna, dziedzina wciąż rozwijająca się i dająca mnóstwo możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, a oprócz tego po prostu niezwykle ciekawa i zaskakująca.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent kierunku elektroradiologia może być zatrudniony w dużych pełnoprofilowych zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, radioterapii oraz pracowniach medycyny nuklearnej, fizjologii klinicznej i informatyki medycznej. Ukończenie kierunku daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników). Ponadto absolwent może być zatrudniony na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, możliwe jest również świadczenie usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki medycyny nuklearnej i radioterapii oraz praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Wojciech Kozieł, absolwent elektroradiologii
Bardzo cieszę się, że spośród tylu kierunków wybrałem właśnie elektroradiologię na UJ CM, ponieważ oferowane zajęcia dostarczyły mi rozległej wiedzy z zakresu diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki czy medycyny nuklearnej i radioterapii. Program studiów jest urozmaicony, zawiera wiele praktyk, które pozwalają na dobre przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu.

Natalia Wójcik, absolwentka elektroradiologii
Studia na kierunku elektroradiologia na WNZ UJ CM dają duże możliwości rozwinięcia zainteresowań oraz znalezienia ciekawej pracy. Zajęcia odbywają się w małych grup, w sympatycznej atmosferze, przez co nauka jest przyjemnością. Tematyka kursów jest bardzo obszerna, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Wybór tych studiów to najlepsza decyzja, jaką można podjąć.

Agnieszka Wójcik, absolwentka elektroradiologii
Kierunek umożliwia podjęcie pracy w różnych miejscach. Dzięki różnorodności zajęć, które były prowadzone na studiach licencjackich można z łatwością podjąć prace zgodną z naszymi zainteresowaniami. Dodatkowym atutem są równie zróżnicowane zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, które są prowadzone w dużej ilości godzin.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Zakładzie Elektroradiologii, który wchodzi w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

elektro@cm-uj.krakow.pl

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: (+48) 12 634 33 97

ze.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl