Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ratownictwo medyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki o zdrowiu

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Być może już wiesz, że chcesz zostać ratownikiem medycznym i nieść pomoc, być może dopiero szukasz kierunku, gdzie będziesz starał się odnaleźć. Wybierz ratownictwo medyczne, zdobądź umiejętności i kwalifikacje, znajdź pracę w dogodnym dla Ciebie miejscu. Szukasz wyzwania? Wybierz ambulans, helikopter, wóz strażacki. Pracuj w ratownictwie górskim, wodnym, policji, jednostce antyterrorystycznej, wojsku - podejmuj samodzielne decyzje. Nie szukasz wyzwań, a chcesz ratować - wybierz szpitalny oddział ratunkowy wykonuj zlecone czynności, realizuj się, ratuj.

Zastanawiasz się jak będą wyglądać studia? Nie stresuj się, uczymy etapowo. Będziesz musiał opanować podstawową teorię, natomiast większość czasu spędzisz w warunkach symulacji medycznej i na zajęciach praktycznych, aby być dobrze przygotowanym oraz pewnym swoich decyzji i umiejętności. Studia są atrakcyjne, zajęcia odbywają się w centrach symulacji medycznej czy warunkach wirtualnej rzeczywistości. Integralną częścią studiów są praktyki w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych czy obóz szkoleniowo-sprawnościowy, w trakcie którego studenci zapoznają się z podstawowymi technikami ratownictwa górskiego i wodnego.

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego grupującej wydziały medyczne, która jest najstarszą i jedną z większych jednostek tego typu w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" w latach 2014-2018 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, polepszenia go oraz ratowania życia. Prowadzi m.in. badania w zakresie kardiologii prewencyjnej i tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych. Studenci WNoZ korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Otoczeni są profesjonalnym doradztwem zawodowym, mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w 2022 roku i 2. miejsce w 2023 roku w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Szlifowanie umiejętności kierunkowych umożliwia koło naukowe w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Inne zainteresowania można realizować uczestnicząc zarówno w tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich programach. Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, która umożliwia wszystkim studentom aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku ratownictwo medyczne przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego, który upoważnia do pracy. Absolwenci i absolwentki studiów posiadają wiedzę specjalistyczną i umiejętności umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Mogą podjąć prace w Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego oraz w morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa. Odpowiadać mogą również za udzielenie pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostkach realizujących działania antyterrorystyczne, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na lotniskach, w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych, i innych.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Zakład ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

zrm@uj.edu.pl

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: (+48) 12 423 41 15, 634 33 97 w. 10

www.rm.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl