Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teatrologia

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

Opis studiów

Kierunek teatrologia to jedyny kierunek na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący kształcenie w zakresie wiedzy o teatrze w dziedzinie nauki humanistyczne. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie w dziedzinie nauk humanistycznych i pragną rozwinąć swą wiedzę i umiejętności w zakresie teatrologii. Program kierunku wychodzi od zagadnień dotyczących ściśle teatru, jego rozmaitych form i tradycji, ujmowanych w porządku historycznym, politycznym czy instytucjonalnym. Wiedza teatrologiczna poszerzona jest o zagadnienia dotyczące współczesnej myśli humanistycznej i zjawisk z szerokiego pola nauk o sztuce. Kierunek kształci również praktyczne umiejętności w zakresie pracy kuratorskiej i dramaturgicznej, poprzez realizację autorskich projektów w ramach zajęć warsztatowych. Unikalny profil studiów wyposaży absolwenta i absolwentkę w umiejętności umieszczenia zjawisk z zakresu wiedzy o teatrze w szerokim kontekście artystycznym, społecznym i kulturowym, a także pozwoli na wykorzystanie ich w pracy zawodowej.

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na kierunku teatrologia prowadzone są w Katedrze Teatru i Dramatu. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się przy ul. Gołębiej 14, tam również umiejscowiona jest redakcja czasopisma naukowego Gazeta Teatralna „Didaskalia”, współwydawanego przez Wydział Polonistyki, oraz sala teatralna. Sala teatralna jest wyposażona w podstawowy sprzęt oświetleniowy, nagłośnienie oraz garderobę. Jest to przestrzeń do prezentacji działań warsztatowych oraz miejsce realizacji projektów studentów Koła Naukowego Teatrologów.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o sztuce" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Polonistyki działa Koło Naukowe Teatrologów, które organizuje konferencje naukowe i stwarza możliwości realizowania przez osoby studiujące własnych projektów artystycznych (w ten sposób powstał np. Teatr 74). Czasopismo naukowe „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, prowadzone przez kadrę Katedry Teatru i Dramatu, to miejsce, gdzie studenci i studentki teatrologii mogą odbywać staże, rozwijające umiejętności korekty i redagowania tekstów, składania i internetowej obróbki pisma. Staż w redakcji jest również formą nauki pisania tekstów o teatrze oraz daje możliwość zamieszczania publikacji na łamach gazety.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki teatrologii, prócz wykształcenia naukowego, umożliwiającego podjęcie pracy w instytucjach badawczych i naukowych, posiadają szerokie kompetencje do pracy w instytucjach kultury: teatrach (dyrekcje, kierowanie działami literacko-dramaturgicznymi, archiwami, działami promocji, działami edukacyjnymi), mediach (prasa, telewizja, film, radio), centrach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach wykorzystujących pedagogikę teatralną w pracy społecznej, a także jako kuratorzy i kuratorki festiwali teatralnych i innych projektów artystycznych (wystawy, programy edukacyjne, rezydencje artystyczne).

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Teatru i Dramatu, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 14-16
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 13 23

www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl