Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa Bachelor of European Studies – BAES

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Ta informacja w chwili obecnej dostępna jest tylko w języku angielskim:

Bachelor in European Studies is a unique joint programme organised by eight universities within the Una Europa alliance. It is a multidisciplinary programme that aims to equip students with the fundamental understanding of aspects and values of the European Union and European states and societies. The extensive mobility programme will teach students about Europe and expose them to the lived experience of unique European environments and cultures.

The programme participant can choose one major module and one minor module out of two different specialisations: Law and Criminology; Politics and International Relations; Communication, Education, Gender and Sociology; Business and Economics, Philosophy; History; Languages and Culture. Throughout the programme, students will be enrolled in a start university (KU Leuven, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Universidad Complutense de Madrid, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) and a second (and possibly a third) university from the list of mobility partners (Freie Universität Berlin, Helsingin Yliopisto, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, University of Edinburgh).

O UNA Europa

Logo UNA EuropaDziewięć wiodących europejskich uczelni badawczych zjednoczyło się w celu stworzenia związku uniwersytetów Una Europa. Instytucje te kształcą obywateli Europy od prawie 1000 lat, razem zrzeszają ponad pół miliona studentów, prawie 100 tysięcy pracowników oraz miliony słuchaczy wirtualnych. Una Europa dąży do stworzenia uniwersytetu przyszłości – prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów.

Partnerzy Una Europa postanowili rozpocząć współpracę od zdefiniowania pięciu priorytetowych obszarów tematycznych tj.: European Studies, Sustainability, Cultural Heritage, Data Science and Artificial Intelligence oraz One Health, które zostały wybrane zgodnie ze wspólną misją i wartościami oraz są spoiwem łączącym większość ich wydziałów. Każdy z obszarów cechuje się interdyscyplinarnością i obejmuje wiele programów studiów oferowanych w partnerskich uniwersytetach: od nauk społecznych przez humanistyczne, po inżynierię, matematykę, informatykę, jak i nauki biomedyczne. Tworzymy również przestrzeń do współpracy w innych dziedzinach.

👉  Więcej informacji o UNA Europa

Informacje o Wydziale

Na Uniwersytecie Jagiellońskim studia prowadzone są w Instytucie Studiów Europejskich, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

 

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe, np. Koło Naukowe Europeistyki UJ.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu
 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia koordynowana jest przez KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) za pośrednictwem strony ghum.kuleuven.be/EN/baes/apply

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ta informacja w chwili obecnej dostępna jest tylko w języku angielskim:

Programme graduates obtain knowledge of Europe and European organisations, which have become increasingly important in the context of ever deeper European integration and globalisation. In addition, graduates will develop a full suite of transversal skills acquired through Intra European mobility, language skills and group work carried out in a multicultural context. The graduates are prepared to find employment in a wide variety of leading international companies and organisations. In addition to Europe-focused organisations, European studies graduates are attractive candidates for national and subnational public services, transnational consultancy and lobby groups, national economic sectors, cultural sectors, and news organisations.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

 

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Studiów Europejskich, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

baes@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 541
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 98

baes.uj.edu.pl
baes.una-europa.eu