Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Relations

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

Studia na kierunku International Relations, specjalizacja Europe from Visegrad Perspective, mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w całości w języku angielskim w ramach konsorcjum VNDREAM. Osoby studiujące realizują zakres programu we wszystkich uczelniach partnerskich, poczynając od Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszym semestrze, gdzie realizowane są zajęcia kanoniczne dla kierunku International Relations, poprzez studia w uniwersytetach w Brnie, Peczu a na Bańskiej Bystrzycy kończąc. Program obejmuje m.in. zajęcia dotyczące stosunków międzynarodowych, ekonomii, bezpieczeństwa w kontekście przede wszystkim środkowoeuropejskim, nie pomijając również takich zagadnień jak transformacja w tej części kontynentu czy systemy polityczne państw regionu.

👉  Przeczytaj więcej na temat programu studiów International Relations

Informacje o Wydziale

Program studiów realizowany jest w ramach konsorcjum akademickiego VNDREAM (Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility), w którego skład wchodzą czterech uczelnie partnerskie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (koordynator projektu)
  • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
  • Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)
  • oraz Uniwersytet w Peczu (Węgry)

Program tego prowadzonego wspólnie kierunku studiów oferuje wyjątkową okazję do zbadania stosunków międzynarodowych, polityki europejskiej, gospodarki, społeczeństwa i kultury z perspektywy wyszehradzkiej.

👉  Dowiedz się więcej o konsorcjum VNDREAM

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe, np. Koło Naukowe Europeistyki UJ oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki na kierunku International Relations są przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji publicznej, mediach i organizacjach pozarządowych. Posiadają umiejętności opracowywania złożonych analiz, tworzenia i koordynowania prac grupy badawczej, a także pełnienia roli popularyzatora wiedzy na temat stosunków międzynarodowych; umiejętność dokonywania pogłębionej analizy uwarunkowań związanych z działalnością zawodową w państwowych instytucjach centralnych i lokalnych zajmujących się współpracą międzynarodową oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transgraniczną.

👉  Przeczytaj koniecznie co na temat International Relations mówią nasi absolwenci i absolwentki

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

W Uniwersytecie Jagiellońskim studia prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, który ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału i jest położony w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

v4@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 80

v4.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl