Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosjoznawstwo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Opis studiów

Rosjoznawstwo to idealny kierunek dla osób o otwartym umyśle, chcących poznać największy kraj na globie: jego kulturę, literaturę, historię, społeczeństwo i system polityczny. To studia, które pomogą Ci zrozumieć uwarunkowania rosyjskiej wyjątkowości. Duża dawka zajęć z języka rosyjskiego pozwoli Ci z kolei z łatwością odczytywać świat, który zaczyna się tuż obok!

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować rosjoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia na kierunku rosjoznawstwo prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Historia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o kulturze i religii" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, mogą wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, jak również w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Aleksandra
Rosjoznawstwo poszerzyło moje horyzonty i przyspieszyło mój rozwój intelektualny. To, co studiuję, jest nie tylko interesujące i pasjonujące, ale także wartościowe i cenne. Dodatkowo atmosfera w instytucie jest serdeczna i rodzinna. Cieszę się że tu trafiłam!

Monika
Wybrałam rosjoznawstwo, aby dowiedzieć się więcej o Rosji i się nie zawiodłam! Dzięki wykładowcom z pasją nie tylko znacząco poszerzyłam wiedzę z kultury, literatury czy historii, ale także lepiej poznałam język. Teraz spoglądam na wschodniego sąsiada z jeszcze większą ciekawością.

Maciej
Rosjoznawstwo rozwinęło we mnie pasje i kreatywność, które realizowałem w pierwszych latach studiów w kole naukowym oraz samorządzie studentów WSMiP. Dzięki takiej aktywności dostałem europejskie stypendium i możliwość rocznej przygody w Moskwie na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku rosjoznawstwo odnaleźli się w następujących obszarach działalności zawodowej: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, aktywność literacka i wydawnicza, dziennikarstwo, dyplomacja, doradztwo eksperckie, turystyka, firmy współpracujące z rynkiem wschodnim, spedycja międzynarodowa.

Absolwenci i absolwentki studiów I stopnia:

  • jako dziennikarze i dziennikarki, konsultanci i konsultantki w sprawach rosyjskich zyskują umiejętność wyszukiwania informacji w rosyjskim Internecie, doboru analiz i wypowiedzi ekspertów w języku rosyjskim
  • pracując w dziedzinie kultury czy turystyki znają specyfikę „cywilizacji” rosyjskiej, a świadomość przemian w obrębie rosyjskiego dziedzictwa kulturowego pozwala na kreatywność oraz unikanie sytuacji konfliktowych podczas realizacji projektów
  • dzięki językowi rosyjskiemu mogą stać się pośrednikami we współpracy z rosyjskojęzycznym partnerem

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia:

  • pracując w instytucjach doradczych czy strukturach biznesowych służą wiedzą o charakterze „cywilizacji” rosyjskiej oraz roli Rosji jako gracza na forum międzynarodowym. Dzięki orientacji w rosyjskojęzycznym dyskursie medialnym, potrafią wyszukiwać wielostronną informację, analizować kwestie polityczne, społeczne, gospodarcze, formułować wypowiedzi analityczne
  • jako pracownicy i pracownice firmy handlowej potrafią inicjować oraz prowadzić korespondencję biznesową w języku rosyjskim, zareklamować produkt, negocjować i pośredniczyć we współpracy z partnerem rosyjskojęzycznym
  • jako uczestnicy i uczestniczki projektów w dziedzinie kultury, turystyki ma świadomość tożsamości współczesnych Rosjan, potrafią umiejętnie wykorzystać we współpracy takie aspekty, jak religia, literatura, kultura

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wsmip@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
31-010 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 25 81

rosjoznawstwo.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl