Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: psychologia

Opis studiów

Psychologia jako nauka o człowieku, obejmuje bogatą, holistyczną wiedzę o jego funkcjonowaniu, co odzwierciedla program studiów prowadzonych w Instytucie Psychologii Stosowanej. Ze względu na ich praktyczny profil, program zakłada realizację licznych zajęć o charakterze praktycznym, przygotowujących studentów do wykonywania w przyszłości zawodu zaufania publicznego, jakim jest rola zawodowa psychologa. Program jest złożony z dwóch części: kanonu wiedzy ogólnopsychologicznej oraz specjalistycznej, jak również z kursów rozwijających umiejętności praktyczne. Kształcenie obejmuje bogatą wiedzę teoretyczną, podstawy pracy naukowej, przygotowanie do prowadzenia badań psychologicznych, przede wszystkim jednak - w szerokim zakresie uwzględnia zastosowania wiedzy w praktyce. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych. Bogata oferta zajęć do wyboru od II roku dostosowywana jest do zainteresowań studentów, nowych kierunków rozwoju psychologii oraz do potrzeb rynku pracy.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku psychologia prowadzone są w Instytucie Psychologii Stosowanej. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Atuty Instytutu Psychologii Stosowanej

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w 2019 roku
    • 2. miejsce w 2020 i 2022 roku
    • 3. miejsce w 2021 i 2023 roku
  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie wiodącej "psychologia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Pragma, które zrzesza studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii, zdobywać umiejętności przydatne na rynku pracy oraz chcących poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach – zarówno swoich rówieśników, jak i specjalistów z danej branży.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci psychologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmują zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych, dzieci i młodzieży, w specjalistycznych klinikach takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach, takich jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Są zatrudniani w przedsiębiorstwach jako specjaliści z zakresu human resources, biznesu, marketingu czy reklamy. Pracują jako psychologowie sportu. Ich holistyczne wykształcenie pozwala na aplikację wiedzy psychologicznej w każdej sferze funkcjonowania człowieka w jego środowisku. Część absolwentów psychologii wybiera ścieżkę naukową kontynuując studia w szkole doktorskiej i współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych. Podsumowując, wzrastające tempo życia, mniejsza stabilność społeczna, coraz częściej rozpoznawane zaburzenia psychopatologiczne oraz starzenie się społeczeństw powodują, że zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną oraz jej zastosowanie w praktyce nieustannie rośnie.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Katarzyna Olszówka Historie Absolwentów: Katarzyna Olszówka
Jestem pewna, że wykształcenie i wiedza zdobyta na studiach bardzo mocno wpłynęła na przebieg mojej kariery. Są jej fundamentem. Szeroka wiedza z zakresu psychologii, jaką udało mi się zdobyć w trakcie studiów wspiera moją pracę każdego dnia. Idąc o krok dalej, studia też nauczyły mnie ufać sobie, patrzeć krytycznie na to co słyszę i weryfikować to. Jest to lekcja, której człowiek nigdy nie zapomina.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Psychologii Stosowanej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wziks.dziekanat@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 50

ips.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl