Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 4 lata (8 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Czym są studia na kierunku zarządzenie międzynarodowe, oferujące uzyskanie podwójnego dyplomu po ukończeniu studiów? To oferta dla osób, które: interesują się profesjonalnym zarządzaniem; lubią pracę z ludźmi; chcą założyć własną firmę (albo już ją prowadzą i chcą to robić lepiej). Program studiów umożliwia poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, tj. podstawowych wymiarów funkcjonowania współczesnej organizacji gospodarczej oraz naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Studia na tym kierunku kształcenia zapewnią Ci rozwój ogólny – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki, funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania w warunkach globalizacji; przygotują do pracy zawodowej. W ramach programu połowę programu realizujesz na zagranicznej uczelni partnerskiej, dzięki czemu zyskasz doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, niezbędne we współczesnej zglobalizowanej gospodarce. 

Uczelnią partnerską jest ESB Business School w Reutlingen, w międzynarodowych rankingach klasyfikowana jako doskonała szkoła biznesu z umacnianiem wpływów międzynarodowych. Studenci biorący udział w programie studiują 2 lata na Uniwersytecie Jagiellońskim (w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania) oraz 2 lata na ESB Business School w Reutlingen. Kolejność zależy od punktów zdobytych w teście językowym na egzaminie wstępnym. Na każdej z uczelni studenci odbywają po pełnym semestrze obowiązkowych praktyk zawodowych.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku zarządzenie międzynarodowe w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Atuty Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o zarządzaniu i jakości" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Zuzanna
Dzięki międzynarodowej atmosferze i różnorodności kultur jaka towarzyszy podczas studiów, zrodziła się we mnie pewność, iż w przyszłości podczas pracy zawodowej ani języki obce, pochodzenie współpracowników ani nawet miejsce pracy nie będzie stanowiło dla mnie żadnego problemu.

Karolina
ESB Business School i program International Management Double Degree pozwolił mi na poszerzenie swoich horyzontów, zdobycie praktycznej wiedzy oraz poznanie wspaniałych ludzi z różnych części świata. Czas spędzony w Niemczech nauczył mnie ciężkiej pracy nad sobą, samodzielności i dodał dużej dawki motywacji na kolejne wyzwania.

Sebastian
Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu licencjata, studiowania na jednej z najlepszych szkół biznesowych w Niemczech jak i wcześniejsze lata spędzone w tym kraju szybko przekonały mnie do rozpoczęcia tych studiów, które okazały się dla mnie szkołą życia. Nie tylko pozwoliły mi na zdobycie praktycznej wiedzy od najlepszych ekspertów jak i doświadczenia na stażach w międzynarodowych przedsiębiorstwach, ale również nauczyły mnie samodyscypliny, samodzielności oraz otwartości na pracę z ludźmi z całego świata.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Anna Dyląg - Koordynator (w latach 2009-2017) programu Podwójny dyplom z Zarządzania w IEFiZ UJ
Gorąco polecam międzynarodowe, 4-letnie studia licencjackie z zarządzania „Podwójny Dyplom". Program organizowany jest w ramach współpracy wiodących ośrodków w Polsce (Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz w Niemczech (ESB Reutlingen University); w każdym kraju studenci realizują 2 lata studiów. Obydwie uczelnie zajmują pierwsze miejsca w rankingach, a efekt ich współpracy to znakomite połączenie tradycji z nowoczesnym podejściem do zarządzania.

Dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. UJ - Inicjator programu Podwójny dyplom z Zarządzania w IEFiZ UJ
Chciałbym zachęcić Państwa do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nasz uniwersytet został założony w 1364 roku. Studiowało tu wielu studentów, początkowo z całej Europy (zwłaszcza w XVI wieku) a później z całego świata. Ta tradycja powinna być kontynuowana w przyszłości.

Prof. Dr.-Ing. Stefan Hoefer - Pełnomocnik do spraw koordynacji studiów niemiecko-polskich z podwójnym dyplomem
Niemiecko-polski program studiów z podwójnym dyplomem w ramach współpracy ESB Reutlingen University z Uniwersytetem Jagiellońskim – jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych uczelni w Europie – jest kamieniem milowym w rozwoju i realizacji modelu bilateralnych kierunków studiów zarządzania, który odnosi sukcesy od 30 lat.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Wraz z rozwojem i intensyfikacją szeroko rozumianej współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami, wzrostem znaczenia korporacji transnarodowych, tworzeniem sojuszy gospodarczych w środowisku międzynarodowym wzrasta rola kompetencji językowych (język polski i język niemiecki na podobnym poziomie + język angielski) połączona z twardymi kompetencjami menedżerskimi. Program studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe umożliwia poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, tj. podstawowych wymiarów funkcjonowania współczesnej organizacji gospodarczej. Studia na tym kierunku kształcenia zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki, funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania w warunkach globalizacji; przygotowują do pracy zawodowej. Studenci w ramach programu realizują połowę programu na zagranicznej uczelni partnerskiej, dzięki czemu zyskują doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, niezbędne we współczesnej zglobalizowanej gospodarce.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Agnieszka Komorowska, absolwentka 2016 Agnieszka Komorowska, absolwentka 2016
Studia IMX były jedną z ważniejszych decyzji w moim życiu. Mogłam doświadczyć różnic kulturowych, zobaczyć jak się przekładają na organizację zajęć oraz pracę, co było możliwe dzięki praktykom w dwóch różnych krajach. Zdobyłam również wiele doświadczeń, które mnie ukształtowały i rozszerzyły moje horyzonty. Zdecydowanie nauczyłam się pracować z ludźmi, organizować czas i podejmować wysiłek, aby osiągnąć postawione cele. Jednocześnie zdobyłam wiedzę, która pozwala mi lepiej rozumieć procesy zachodzące w międzynarodowych korporacjach i szybko się wdrażać w pracę. Warto też wspomnieć o języku niemieckim, który otwiera wiele możliwości zawodowych. Po studiach na ESB posiadam wysoki poziom znajomości języka niemieckiego biznesowego pozwalający na bezproblemową komunikację.

Sebastian Bulenda, absolwent 2018 Sebastian Bulenda, absolwent 2018
O studiach International Management Double Degree usłyszałem przypadkowo. Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu licencjata, studiowania na jednej z najlepszych szkół biznesowych w Niemczech jak i wcześniejsze lata spędzone w tym kraju szybko przekonały mnie do rozpoczęcia tych studiów, które okazały się dla mnie szkołą życia. Nie tylko pozwoliły mi na zdobycie praktycznej wiedzy od najlepszych ekspertów jak i doświadczenia na stażach w międzynarodowych przedsiębiorstwach, ale również nauczyły mnie samodyscypliny, samodzielności oraz otwartości na pracę z ludźmi z całego świata. Z całą pewnością studia na ESB Business School były dla mnie wspaniałą przygodą oraz idealnym przygotowaniem do rozpoczęcia kariery w międzynarodowym otoczeniu.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 56 82

econ.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl