Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona środowiska

Wydział Chemii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki chemiczne

Od roku akademickiego 2024/2025 znosi się i wygasza studia na kierunku ochrona środowiska, rekrutacja na te studia nie będzie już prowadzona. Kształcenie będzie prowadzone do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów. Informacje lub linki umieszczone na tej stronie mogę być już nieaktualne.

Opis studiów

Jednym z priorytetowych wyzwań stojących przed współczesnymi społeczeństwami jest pogodzenie rozwoju cywilizacyjnego z ochroną zasobów środowiskowych. Tym właśnie zajmują się specjaliści posiadający interdyscyplinarną wiedzę o środowisku i procesach w nim zachodzących - i to ich kształcimy na kierunku ochrona środowiska. Te studia zawierają elementy chemii i biologii oraz fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny, inżynierii chemicznej, urbanistyki, a nawet architektury. Temat ekologii i ochrony środowiska nie jest obcy większości z nas, a ten kierunek uczyni z Was profesjonalistów, którzy są coraz bardziej potrzebni.

👉  Sprawdź informacje na temat kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Od 2013 roku Wydział Chemii zaliczany jest nieprzerwanie do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. Posiada kategorię naukową A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2012-2017). Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Chemii UJ są doceniane i nagradzane za jakość oraz innowacyjność, a uzdolnieni studenci i studentki Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Chemii ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest wykorzystywana podczas studiów, posiada specjalistycznie wyposażone laboratoria o najwyższych standardach, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki środowiskowej. W ramach studiów Wydział realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia osobom studiującym dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Budynek jest wyposażony w zaawansowane systemy automatycznego sterowania i został zaprojektowany z troską o środowisko naturalne. W bibliotece znajdują się podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych oraz instrukcje do ćwiczeń potrzebne student(k)om. Istnieje możliwość korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów i internetu. Na Wydziale istnieje Biuro Karier i Promocji, służące pomocą osobom studiującym.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w 2019 roku
    • 2. miejsce w 2020 i 2023 roku
    • 3. miejsce w 2021 i 2022 roku
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie "nauki chemiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "ochrona środowiska" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Akredytacja międzynarodowa European Chemistry Thematic Network dla Wydziału

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Chemii działa kilka kół naukowych, m. in. Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej, wybitni studenci/studentki mogą ubiegać się o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Marta: Ewolucja naukowca Marta: Ewolucja naukowca
W moich studiach fajne jest to, że to jest taki miks wszystkiego. Są elementy nauk ścisłych, takich jak matematyka, informatyka, fizyka, geografia, a przede wszystkim biologia i chemia. Do tego wszystkiego rzeczy humanistyczne i socjologiczne: zagrożenia cywilizacyjne, historia chemii, prawne podstawy ochrony środowiska, polityka środowiskowa, edukacja ekologiczna. Odwiedzamy ciekawe dla nas miejsca – laboratoria specjalistyczne, wysypiska, wodociągi, oczyszczalnie ścieków. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Uniwersytet otwiera horyzonty, umożliwia poznanie wielu wartościowych ludzi, uczy wysokiej kultury. Daje możliwość kształcenia, w tym samokształcenia, ale pod kierunkiem specjalistów. Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Korzystać z szerokiej oferty, nie tylko tej w ramach danego kierunku studiów. Łączyć dobrze pracę z przyjemnościami, to może być najważniejszy czas w naszym życiu.

Dr Alicja Rafalska-Łasocha Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ to miejsce z  bogatą, wielowiekową tradycją; to również najstarszy Uniwersytet w Polsce i  jeden z najstarszych w Europie. Obecnie jesteśmy wśród najlepszych uczelni w naszym kraju i  mamy wspaniałe, nowoczesne laboratoria badawcze na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i zabytkowe, piękne sale wykładowe w sercu Krakowa. Warto studiować na UJ dlatego również, że Kraków to miasto magiczne, gdzie historia i nowoczesność tworzą barwny kolaż, pełen różnorodnych możliwości rozwoju dla głodnych wiedzy i  wrażeń intelektualnych młodych ludzi. Jako chemik zachęcam oczywiście do studiów na Wydziale Chemii UJ.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

W trakcie studiów na kierunku ochrona środowiska główny nacisk położony jest na wykształcenie absolwenta/absolwentki o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu/jej rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie skutków tych zagrożeń i dobór optymalnych metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dzięki temu osoby, które ukończyły studia, są przygotowane do podjęcia pracy w obszarze monitoringu i ochrony środowiska, w przemyśle, w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, administracji, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w szkolnictwie średnim i wyższym.

👉  Przy Wydziale działa Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii: www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Chemii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekana@chemia.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 686 27 56, 12 686 27 55, 12 686 27 54

chemia.uj.edu.pl
chemia.uj.edu.pl/studia/dziekanat