Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza danych społecznych

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki socjologiczne

Opis studiów

Kierunek studiów "Analiza danych społecznych" został współtworzony oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska


Nowe studia w roku akademickim 2024/25

Data science jest obecnie dynamicznie rozwijającym się obszarem zastosowania informatyki i statystyki do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (big data), w tym danych dotyczących zagadnień z nauk socjologicznych, ale również: zarządzania, ekonomii, mediów i komunikacji. W społeczeństwie informacyjnym, w którym generuje się więcej danych niż możliwa jest ich efektywna konsumpcja, nie tyle osoby potrafiące obrabiać i modelować dane, co osoby potrafiące trafnie je interpretować, oceniać ich jakość, są i będą wysoko cenionymi specjalistami w wielu dziedzinach: w nauce, dziennikarstwie, biznesie, zarządzaniu publicznym, polityce, i wielu innych.

Studia na kierunku analiza danych społecznych w Uniwersytecie Jagiellońskim integrują treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Kształcą specjalistów, którzy nie tylko potrafią programować rozwiązania (od strony informatycznej), analizować dane (statystyka), ale rozumieją złożone zagadnienia społeczne i poprawnie aplikują wiedzę z różnych dyscyplin społecznych oraz posiadają kompetencje społeczne, które są obecnie wskazywane przez pracodawców jako istotne (umiejętność pracy grupowej, komunikacja, zarządzanie czasem, realizacja prac projektowych).

Analiza danych społecznych to studia interdyscyplinarne, koordynowane przez Zespół w Instytucie Socjologii UJ, prowadzone przy współpracy wykładowców z innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktyków z biznesu. To propozycja zarówno dla absolwentów kierunków społeczno-humanistycznych, jak i dla matematyczno-informatycznych, dająca możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności budując kompleksowy profil specjalisty z zakresu data science. 

👉  Więcej informacji o analizie danych społecznych na stronie Instytutu

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest centrum krakowskiej socjologii i jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju w tej dziedzinie. Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek. Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku.

Jedną z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i pracownic oraz studentów i studentek w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe, nasi pracownicy i pracownice oraz doktoranci i doktorantki są autor(k)ami i współautor(k)ami licznych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach. Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne! Instytut dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których odbywają się warsztaty analizy danych, a także specjalistyczną fokusownią (pracownią do prowadzenia, rejestrowania i analizowania wywiadów grupowych).

👉  Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki socjologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

👉 Studenckim okiem o studiach i Instytucie Socjologii UJ

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku analiza danych społeczny realizują nowatorski pomysł powiązania podejścia akademickiego i praktycznego tj. nauki warsztatu badacza i analityka danych. Program jest oparty na szerokim wachlarzu innowacyjnych metod nauczania, których wspólnym mianownikiem jest praktyczne wykorzystanie narzędzi analizy danych w celu rozwiązania problemów w obszarze badań społecznych, biznesu oraz polityk publicznych. Studentki i studenci równolegle do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia badań społecznych i analizy danych mają okazję poznać podstawy empirycznych nauk społecznych, m.in.: ekonomii, psychologii, socjologii, nauk politycznych. Taki model umożliwi podjęcie zatrudnienia na rynku pracy, w szybko i dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, które potrzebuje osób, które umieją stosować narzędzia analizy danych i interpretować wyniki. Absolwenci mają dysponować kompetencjami cenionymi we wszystkich branżach, w których informacje wykorzystuje się do budowania argumentacji, podejmowania decyzji, zarządzania zmianą.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.socjologii@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 422 21 29

socjologia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl