Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

 

Dostępne programy

studia I stopnia i jednolite magisterskie

do wyboru spośród oferty programowej 6 wydziałów, które zgłosiły akces do MISH

studia II stopnia

do wyboru spośród oferty programowej 6 wydziałów, które zgłosiły akces do MISH

Opis studiów

Studiuj bez kompromisów, czyli to, co jest dla Ciebie najbardziej interesujące w ramach 6 wydziałów! Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) to studia międzyobszarowe, stworzone dla tych, którzy mają szerokie zainteresowania humanistyczne i społeczne. Wychodzą one naprzeciw nowemu zapotrzebowaniu na wszechstronne wykształcenie, dając wyjątkową możliwość studiowania osobom samodzielnym, twórczym i odpowiedzialnym. Student ma możliwość realizowania programu na aż sześciu wydziałach:

  • Wydziale Polonistyki,
  • Wydziale Historycznym,
  • Wydziale Filozoficznym,
  • Wydziale Filologicznym,
  • Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz
  • Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Już od pierwszego roku w porozumieniu z opiekunem naukowym, organizujesz przebieg swojego indywidualnego toku studiów, korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ, które zgłosiły akces do MISH. Dyplom wybranego kierunku wiodącego otrzymuje się po zaliczeniu obowiązkowego programu z tego kierunku, zajęć wspólnych dla studentów MISH oraz przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, będących w ofercie dydaktycznej wydziałów współtworzących MISH. Wzbogacenie wykształcenia kierunkowego o elementy interdyscyplinarne i uzupełnienie zdobytej wiedzy o m.in. znajomość metodologii różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych ma istotny wpływ na zwiększenie innowacyjności i operacyjności myślenia naukowego.

Unikatowa formuła studiów jest wymagająca, ale i motywująca. Nawet do 10% studentów MISH może pochwalić się uzyskaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

👉  Zobacz prezentację na temat Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne powstały w 2001 roku z inicjatywy trzech wydziałów: Filologicznego, Historycznego i Filozoficznego. Od początku istnienia jednostki akces do współtworzenia studiów zgłaszały kolejne wydziały: Wydział Polonistyki (wcześniej wchodzący w skład Wydziału Filologicznego), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W marcu 2017 roku jednostka prowadząca MISH zmieniła nazwę na Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, co było efektem zmian wprowadzonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

👉  Sprawdź wydziały i instytuty współtworzące w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Program studiów

Studia w trybie MISH umożliwiają realizację poszczególnych kierunków wiodących w trybie studiów indywidualnych i interdyscyplinarnych. Przeznaczone są dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich społecznych i humanistycznych zainteresowaniach.

Forma kształcenia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych polega na organizowaniu, w porozumieniu z opiekunem naukowym (tutorem) już od pierwszego roku swojego indywidualnego programu studiów, realizując wymagane minimum kierunku wiodącego i korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ tworzących te studia. Ponadto student ma możliwość działalności naukowej pod kierunkiem swojego opiekuna. Taki model studiów odpowiada wymaganiom współczesności, będąc jednocześnie powrotem do źródeł idei Uniwersytetu.

Programy wszystkich studiów dostępne są na stronie sylabus.uj.edu.pl.

 

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych mogą zaangażować się w działalność licznych kół naukowych poszczególnych wydziałów współpracujących w ramach MISH lub w działalność Koła Naukowego Studentów MISH UJ, które jest kołem interdyscyplinarnym, kładącym nacisk na promowanie oryginalnych, twórczych projektów, których nie można zaklasyfikować w obrębie jednej dziedziny humanistycznej oraz aktywnie współpracującym z innymi kołami naukowymi.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent/absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych posiada uprawnienia i kompetencje absolwenta/absolwentki kierunku wiodącego, z którego uzyskał(a) licencjat lub magisterium. Powinien/powinna posiadać dogłębną wiedzę humanistyczną oraz społeczną, a także cechować się dużą samodzielnością poznawczą kluczową w ewentualnej dalszej pracy naukowej. Wzbogacenie wykształcenia kierunkowego o elementy interdyscyplinarne i uzupełnienie zdobytej wiedzy o m.in. znajomość metodologii różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych ma istotny wpływ na zwiększenie innowacyjności i operacyjności myślenia naukowego.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Aleksandra, absolwentka edytorstwa w ramach MISH
MISH to tryb studiowania, który pozwala skorzystać z całego bogactwa kierunków humanistycznych i społecznych, jakie oferuje swoim studentom Uniwersytet Jagielloński. Dla mnie była to niezwykła szansa na to, żeby rozwijać swoje pasje naukowe bez żadnych ograniczeń, zgłębiając interesujące mnie zagadnienia w trakcie zajęć na różnych wydziałach. Są to studia, które niewątpliwie poszerzają horyzonty, uczą otwartości i dają wachlarz wszechstronnych umiejętności potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy. Bezcenna była również możliwość wymiany doświadczeń z prawdziwymi pasjonatami różnych dziedzin nauki, jakimi są studenci MISH.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Z ofertą zajęć i wydarzeń dedykowanych dla szkół, przygotowaną przez wydziały współpracujące w ramach MISH, zapoznasz się na stronie Wydziały UJ: oferta dla szkół, na stronach poszczególnych wydziałów oraz w tej witrynie – w kartach poszczególnych studiów.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

 

Kontakt

Jednostką prowadząca studia jest Ośrodku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, który swoją siedzibę ma na krakowskim Rynku. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

mish@uj.edu.pl
mish.uj.edu.pl

Rynek Główny 8/16
31-042 Kraków
Telefon: (+48) 12 431 12 31

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz galerię zdjęć