Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zmianą społeczną

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Opis studiów

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii. Żyjemy wygodniej niż poprzednie pokolenia, lecz nasza cywilizacja stoi przed ogromnymi wyzwaniami. W obliczu degradacji środowiska, epidemii i kryzysów gospodarczych, coraz więcej ludzi odczuwa zagubienie i lęk na myśl o przyszłości. Wskutek zawrotnego tempa zmian, wiele programów studiów dezaktualizuje się w ciągu dwóch lub trzech lat potrzebnych by je ukończyć. Studia z zarządzania zmianą społeczną na UJ przygotowują na spotkanie z jedynym czego możemy być pewni – ze zmianą. Kształcimy świadomych i kompetentnych liderów, którzy potrafią nie tylko adaptować się do zmian, lecz również te zmiany kreować - zaczynając od samych siebie. Myśl globalnie i działaj lokalnie, studiując zarządzanie zmianą społeczną. To nowatorski kierunek stawiający na uczenie się poprzez działanie, doświadczenie i eksperymentowanie. Partnerem kierunku jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować zarządzanie zmianą społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku zarządzenie zmianą społeczną prowadzone są w Instytucie Spraw Publicznych. Jego główna misją jest prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania sfery publicznej oraz kształcenie menadżerów dla sektora publicznego i pozarządowego w Polsce, współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Atuty Instytutu Spraw Publicznych

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o zarządzaniu i jakości" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe, m. in. Koło Naukowe FOCUS i Koło Naukowe MERITUM, studenci mogą brać udział w wirtualnym laboratorium ko-projektowania i otwartych innowacji (V-Lab) ISP UJ.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci/absolwentki kierunku zarządzanie zmianą społeczną są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych i pozarządowych, gdzie potrzebne jest łączenie wiedzy i umiejętności w działalności ekonomicznej, społecznej i publicznej, między innymi w celach inkluzji osób zagrożonych marginalizacją, tworzenia miejsc pracy i świadczenia usług, wykraczających poza standardowe reguły rynkowe. Nabywają oni umiejętności niezbędnych do założenia: start-upu, podmiotu ekonomii społecznej czy organizacji pozarządowej, jak również pracy w organizacjach publicznych (administracji rządowej czy samorządowej), pozarządowych, a także przedsiębiorstwach, które wdrażają różnego rodzaju zmiany społeczne. Studia na tym kierunku dają możliwość poszerzenia wiedzy o nowoczesne i zaawansowane metody i techniki zarządzania pozwalające na realizację celów społecznych, przy jednoczesnej trosce o ekonomiczny zwrot z nakładów publicznych lub prywatnych. Studia wprowadzają także przyszłych menadżerów i liderów społecznych do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne umiejętności dotyczące planowania i wdrażania zmian w organizacjach czy szerzej w społeczeństwie. Realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne, łączące zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, socjologii oraz nauk o polityce i administracji, tworzą unikatowy kierunek, konsolidujący nowoczesne rozumienie procesów i przemian politycznych, ekonomiczno-społecznych, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi menadżerskich.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Spraw Publicznych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

isp@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 44, 664 55 84

isp.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl