Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Intellectual Property and New Technologies

Wydział Prawa i Administracji

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki prawne

Opis studiów

Intellectual Property and New Technologies programme delivers comprehensive knowledge on the legal protection and commercial exploitation of new technologies. New technologies create new opportunities in life and science and build bridges between people from different countries and cultures. They also pose serious challenges, especially for the intellectual property law. The programme offers an extensive curriculum on the intellectual property law related to new technologies, considered from an international perspective. It adopts a comparative approach to IP regulations, with EU law serving as a main point of reference.

The programme is developed in cooperation with the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Its main focus is on the following issues: new technologies and patent law; copyright in the digital era; commercial communication in the context of trade marks, designs and unfair competition; data protection, privacy and personal rights on the Internet; Internet service providers’ liability; and more. The programme takes advantage of new technologies. Its first, non-residential semester is realised on-line, through a state-of-the-art e-learning platform. The remaining two residential semesters, which take place in Kraków, combine traditional lectures and seminars with e-learning.

👉  Learn more about study programme at wpia.uj.edu.pl/ip

Informacje o Wydziale

Intellectual Property and New Technologies programme is organized by the Jagiellonian University of Krakow, the World Intellectual Property Organization and the Patent Office of the Republic of Poland

Jagiellonian University is the one of the oldest universities in Europe founded in 1364, and one of the best universities in Poland according to the national universities ranking, the only Polish and Eastern European higher education institution in Reuter’s Top 100: Europe’s Most Innovative Universities ranking. The Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University conducts the most innovative and efficient educational programme, confirmed by independent branch rankings for the best law faculty in Poland.

World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property policy, services, information and cooperation. As a specialized agency of the United Nations, WIPO assists its 191 member states in developing a balanced international IP legal framework to meet society’s evolving needs. It provides business services for obtaining IP rights in multiple countries and resolving disputes. It delivers a policy forum to shape balanced international IP rules, global services to protect IP across borders and resolve disputes, technical infrastructure to connect IP systems and share knowledge, cooperation and capacity-building programs to enable all countries to use IP.

Patent Oficce of the Republic of Poland – the state administration agency, which in Poland is responsible for implementation of tasks connected with industrial property protection. The main responsibility of the Polish Patent Office is deciding on granting exclusive rights for industrial property objects. One of the basic tasks of the Polish Patent Office is keeping publicly accessible registers with information on the legal status of the protection of industrial property objects on the territory of Poland.

👉  Learn more about programme Partners at wpia.uj.edu.pl/ip/partners

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 'A+' Category for the Faculty granted by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)
  • 1st place in 2017-2020 and 2nd place in 2021 in the Ranking of Law Faculties prepared by "Rzeczpospolita"
  • 1st place in 2021. 2018, 2017 and 2nd place in 2019-2020 in the Ranking of the daily "Gazeta Prawna"

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are several dozen research societies working at the Faculty of Law and Administration.

Students interested in international prospective of studying can take advantage of the opportunities offered by f.e. s Erasmus+ programme, SYLFF Association, Pan-European Seal Program or the European University Una Europa.

Więcej niż studiowanie

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Graduates of the programme are well-prepared for working in international and domestic corporations and institutions active in the area of new technologies, or in non-governmental organisations. Their knowledge and competences may be of special value to those entrepreneurs and legal firms which operate in the demanding new technologies markets.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Study programme is conducted at the Intellectual Property Law Chair, which is a part of the Faculty of Law and Administration. Chair is located in Historic Centre of Kraków. In case of questions regarding studies, contact:

ip@uj.edu.pl

ul. Józefa 19
31-056 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 427 59 42

wpia.uj.edu.pl/ip