Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja

Wydział Prawa i Administracji

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki prawne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki prawne

Opis studiów

Myślisz, że administracja to ciągła praca za biurkiem, papiery i tabelki? Nic bardziej mylnego. Na studiach administracyjnych uzyskasz wszechstronne wykształcenie, które umożliwi Ci nie tylko budowanie kariery w dynamicznie rozwijającej się administracji publicznej, ale również kariery specjalisty w korporacjach finansowych lub obszarze administracji i zarządzania projektami. Przygotują Cię one także do samodzielnego podjęcia i prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej – poznasz najważniejsze akty prawne i nabędziesz umiejętność stosowania prawa w praktyce. Na administracji zdobędziesz umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. W trakcie studiów wybierasz blok specjalnościowy, a więc to Ty decydujesz o kształcie swojej ścieżki i planu zajęć. Program studiów obejmuje wiele zajęć o charakterze praktycznym oraz przedmioty prowadzone w języku obcym.

👉  Więcej informacji na temat kierunku administracja znajdziesz na stronie Wydziału

Informacje o Wydziale

Wydział Prawa i Administracji jest najstarszą jednostką naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jego historia sięga 1364 roku. Niezmiennie utrzymuje najwyższy poziom kształcenia, potwierdzony najwyższą oceną instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadaniem kategorii naukowej A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czołowymi wynikami w ogólnopolskich rankingach i już od kilkunastu lat najlepszą zdawalnością w egzaminach na aplikacje prawnicze.

Nauka na Wydziale Prawa i Administracji to wyjątkowa wolność wyboru: szeroki katalog przedmiotów umożliwia realizację indywidualnych ścieżek rozwoju, obecność na zajęciach jest w większości przypadków nieobowiązkowa, a praktyki realizowane są w elastycznym modelu. Ułatwiamy dostęp do wiedzy – studenci otrzymują między innymi bezpłatny dostęp do systemów informacji prawnej, bogato wyposażonych bibliotek, innowacyjnej platformy e-learningowej i wielu podręczników w formie elektronicznej.

Kładziemy nacisk na nowoczesne nauczanie i praktykę: obok wykładów oferujemy szereg ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, szkoleń, projektów, kursów, symulacji rozpraw, proseminariów, seminariów i innych zajęć służących wszechstronnemu rozwojowi kompetencji. Choć Wydział znajduje się w historycznym centrum Krakowa, zajęcia odbywają się w wyremontowanych budynkach i nowym centrum dydaktycznym z salą do symulacji postępowań sądowych.

Wszyscy zainteresowani międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. Erasmus+, SYLFF Association, Pan-European Seal Programme czy uniwersytet europejski Una Europa. Na naszym Wydziale działa również kilkanaście programów praw obcych – niektóre umożliwiają zdobycie podwójnego dyplomu. Prowadzimy ok. 130 przedmiotów w językach obcych i współpracujemy z ponad 120 uczelniami w ramach Erasmus+. Nasi studenci odnoszą liczne sukcesy w prestiżowych konkursach międzynarodowych.

Stawiamy na wszechstronność wykształcenia i umożliwiamy rozwój także w zakresie interdyscyplinarnych projektów naukowych i społecznych. Współpracujemy z wieloma podmiotami ze świata biznesu i organizujemy szereg konferencji i wydarzeń łączących świat akademicki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Studenci szczególnie zainteresowani danymi gałęziami prawa mogą uczestniczyć w życiu licznych kół naukowych, w większości zrzeszonych w historycznym Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

 • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
  • 1. miejsce w latach 2017-2021
  • 3. miejsce w 2022 roku
 • Ranking Wydziałów Prawa przygotowany przez "Rzeczpospolitą":
  • 1. miejsce w latach 2017-2020 i 2022-2023
  • 2. miejsce w 2021 roku
 • Ranking Wydziałów Prawa przygotowany przez Dziennik „Gazeta Prawna”:
  • 1. miejsce w latach 2017-2018 i 2021-2023
  • 2. miejsce w latach 2019-2020
 • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki prawne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Prawa i Administracji działa kilkadziesiąt kół naukowych, studenci prawa mają możliwość doskonalić praktyczną umiejętność stosowania prawa w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. Erasmus+, SYLFF Association, Pan-European Seal Programme czy uniwersytet europejski Una Europa, studenci i studentki mogą wziąć udział również w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku administracja kształcą specjalistów przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych.

Absolwent administracji uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwala budować karierę urzędniczą, może również podjąć pracę jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Absolwent będzie właściwie przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

👉  Zobacz potencjalne ścieżki kariery absolwentów Wydziale Prawa i Administracji

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji, który swoją siedzibę ma w ścisłym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wpia@uj.edu.pl

ul. Bracka 12
31-005 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 19 14, 663 19 00

wpia.uj.edu.pl