Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na UJ – według wydziałów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Uniwersytecie oferowane są kierunki studiów licencjackich oraz magisterskich w kilkunastu dyscyplinach: od nauk biologicznych i nauk chemicznych, przez nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o sztuce oraz nauki fizyczne, po nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

Poniższa lista została przygotowana z podziałem na wydziały, w ramach których prowadzone są studia. Informacje na temat dostępnych poziomów kształcenia (studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia) i formy studiów (studia stacjonarne/niestacjonarne) znajdują się w kartach poszczególnych studiów.


Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej