Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: psychologia

Opis studiów

Czym jest psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym UJ? To kierunek o ogólnoakademickim profilu kształcenia (w odróżnieniu od praktycznej psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej). Koncepcja kształcenia studentów zakłada przekazanie współczesnej, aktualnej wiedzy dotyczącej psychicznego funkcjonowania człowieka. Skonstruowany nowocześnie elastyczny program studiów pozwala na wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, uzyskanie wysokich kwalifikacji praktycznych oraz kontakt ze specjalistami. Po zapoznaniu osoby studiujące z podstawami wiedzy z różnych dziedzin psychologii, mogą samodzielnie wybierać jedną lub dwie z ośmiu dostępnych specjalizacji (są to: psychologia kliniczna i psychologii zdrowia, psychologia kliniczna dziecka, psychologia organizacji i reklamy, psychologia rodziny i edukacji, psychologia sądowa, psychologia sportu, psychoterapia, psychologia naukowa).

Psychologia na Wydziale Filozoficznym oferuje przede wszystkim współpracę z wybitnymi specjalistami – wśród pracowników Instytutu Psychologii znajdują się certyfikowani psychoterapeuci, prowadzący zajęcia związane z psychologią kliniczną i psychoterapią.

👉  Zobacz dlaczego warto studiować w Instytucie Psychologii

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia prowadzone są w Instytucie Psychologii, w dużym, nowoczesnym, odrestaurowanym budynku w centrum miasta, położonym w pobliżu jednego z największych parków. Dużym walorem infrastruktury jest bogata i ciągle rozbudowywana baza specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, wykorzystywanego również w procesie kształcenia (przede wszystkim na poziomie prac magisterskich i projektów doktorskich, ale także w ramach kursów specjalistycznych czy też ścieżki naukowej). Instytut dysponuje m.in. sprzętem: EEG, do badania bólu, wirtualnej rzeczywistości, czy też przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Instytut dysponuje również własną biblioteką z czytelnia, a w sąsiedztwie znajduje się Biblioteka Jagiellońska.

👉  Poznaj historię Instytutu Psychologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "psychologia" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie wiodącej "psychologia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koła Naukowego Studentów Psychologii.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci psychologii znajdują zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, przedsiębiorstwach, różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego, organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych itp. Skonstruowany nowocześnie elastyczny program studiów pozwala na wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, uzyskanie wysokich kwalifikacji praktycznych oraz kontakt ze specjalistami w wielu dziedzinach psychologii – koncepcja kształcenia studentów psychologii na Wydziale Filozoficznym zakłada przekazanie studentom współczesnej, aktualnej wiedzy dotyczącej psychicznego funkcjonowania człowieka.

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia w Instytucie. Ich głównym celem jest przygotowanie studentów i studentki do przyszłej pracy zawodowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności psychologicznych podczas kursów odbywających się w Instytucie w formie warsztatów, współpracy przy badaniach prowadzonych w Instytucie Psychologii lub podczas udziału w pracy psychologów-praktyków w jednostkach gospodarczych, instytucjach oświatowych lub placówkach kultury. Osoby studiujące, które zrealizują blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych prowadzony we współpracy ze Studium Pedagogicznym UJ, a także zrealizują praktykę, mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Psychologii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Ingardena 6, położonej w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.psychologii@uj.edu.pl

ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 24 15

psychologia.uj.edu.pl
rekrutacja.psychologia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl