Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: psychologia

Opis studiów

Psychologia jako nauka o człowieku, obejmuje bogatą, holistyczną wiedzę o jego funkcjonowaniu, co odzwierciedla program studiów prowadzonych w Instytucie Psychologii Stosowanej. Ze względu na ich praktyczny profil, program zakłada realizację licznych zajęć o charakterze praktycznym, przygotowujących studentów do wykonywania w przyszłości zawodu zaufania publicznego, jakim jest rola zawodowa psychologa. Program jest złożony z dwóch części: kanonu wiedzy ogólnopsychologicznej oraz specjalistycznej, jak również z kursów rozwijających umiejętności praktyczne. Kształcenie obejmuje bogatą wiedzę teoretyczną, podstawy pracy naukowej, przygotowanie do prowadzenia badań psychologicznych, przede wszystkim jednak - w szerokim zakresie uwzględnia zastosowania wiedzy w praktyce. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych. Bogata oferta zajęć do wyboru od II roku dostosowywana jest do zainteresowań studentów, nowych kierunków rozwoju psychologii oraz do potrzeb rynku pracy.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku psychologia prowadzone są w Instytucie Psychologii Stosowanej. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Atuty Instytutu Psychologii Stosowanej

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w 2019 roku, 2. miejsce w 2020 roku i 3. miejsce w 2021 roku w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Ocena wyróżniająca dla WZiKS przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria A dla Wydziału przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Pragma, które zrzesza studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu psychologii, zdobywać umiejętności przydatne na rynku pracy oraz chcących poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach – zarówno swoich rówieśników, jak i specjalistów z danej branży.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci psychologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmują zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych, dzieci i młodzieży, w specjalistycznych klinikach takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach, takich jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Są zatrudniani w przedsiębiorstwach jako specjaliści z zakresu human resources, biznesu, marketingu czy reklamy. Pracują jako psychologowie sportu. Ich holistyczne wykształcenie pozwala na aplikację wiedzy psychologicznej w każdej sferze funkcjonowania człowieka w jego środowisku. Część absolwentów psychologii wybiera ścieżkę naukową kontynuując studia w szkole doktorskiej i współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych. Podsumowując, wzrastające tempo życia, mniejsza stabilność społeczna, coraz częściej rozpoznawane zaburzenia psychopatologiczne oraz starzenie się społeczeństw powodują, że zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną oraz jej zastosowanie w praktyce nieustannie rośnie.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Małgorzata Modlińska Historie Absolwentów: Małgorzata Modlińska
Dla mnie sukcesem jest stworzenie marki, którą klienci tak uwielbią, że sami stają się jej ambasadorami i nie wyobrażają sobie już życia bez Twojego produktu. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że Twój biznes nie istnieje tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Ja sama, gdy wyjeżdżam na wakacje na najpiękniejsze plaże, już po kilku dniach zaczynam tęsknic za moim biznesem.

Historie Absolwentów: Katarzyna Olszówka Historie Absolwentów: Katarzyna Olszówka
Jestem pewna, że wykształcenie i wiedza zdobyta na studiach bardzo mocno wpłynęła na przebieg mojej kariery. Są jej fundamentem. Szeroka wiedza z zakresu psychologii, jaką udało mi się zdobyć w trakcie studiów wspiera moją pracę każdego dnia. Idąc o krok dalej, studia też nauczyły mnie ufać sobie, patrzeć krytycznie na to co słyszę i weryfikować to. Jest to lekcja, której człowiek nigdy nie zapomina.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Psychologii Stosowanej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wziks.dziekanat@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 50

ips.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl