Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na UJ – obszary tematyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Uniwersytecie oferowane są kierunki studiów licencjackich oraz magisterskich w kilkunastu dyscyplinach: od nauk biologicznych i nauk chemicznych, przez nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o sztuce oraz nauki fizyczne, po nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu.

Poniższa lista została przygotowana z podziałem na następujące obszary tematyczne:

Informacje na temat dostępnych poziomów kształcenia (studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia) i formy studiów (studia stacjonarne lub/i niestacjonarne) znajdują się w kartach poszczególnych studiów.


Kierunki społeczne i humanistyczne

Kierunki ścisłe i przyrodnicze

Kierunki medyczne i nauki o zdrowiu