Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych o specjalnościach filologicznych (filologia polska i filologie obce) oraz kulturoznawczych, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu dydaktyki języków obcych: znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne, psychologiczne i lingwistyczne podstawy, wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych. Zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ) i za granicą (np. University of Oslo, Department of Literature, Area Studies and European Languages).

Te studia to szansa nie tylko na zdobycie profesjonalnego wykształcenia dydaktycznego i językoznawczego, ale również znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Rokrocznie absolwenci kierunku biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różne zakątki świata.

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, w którym prowadzone są zajęcia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m.in. Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Gabriela Gabriela
Proponowany program studiów to nie tylko świetnie stworzony plan przedmiotów, ale przede wszystkim profesjonalna opieka wykładowców oraz fenomenalny warsztat pracy dla przyszłego polonisty, dydaktyka wielokulturowości czy nauczyciela języków obcych.

Michał Michał
Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pozwoliły mi na połączenie i rozwój umiejętności dydaktycznych, międzykulturowych i praktycznych. Niebywale rozwijają też kompetencje nauczycielskie. Na tym kierunku nauczysz się radzić sobie z wyzwaniami dydaktyki i interdyscyplinarnymi zadaniami. Będziesz mógł zwiedzić cały świat lub zaprosić cały świat do siebie!

Anastasia (Ukraina) Anastasia (Ukraina)
Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego są wymagające, jednocześnie stanowią źródło bezcennej wiedzy zawodowej wielu utalentowanych wykładowców. Już po pierwszym roku studiów każdy z nas był świadomy czynności wykonywanych podczas lekcji językowych: pojawiła się świadomość tego, w jaki sposób przebiega przyswajanie języka, jak zorganizować proces dydaktyczny i jak testować umiejętności językowe uczniów. Jako absolwenci jesteśmy przygotowani do podjęcia pracy lektorskiej w każdej części świata, opracowania materiałów dydaktycznych, udziału w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów certyfikatowych itd.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

prof. Anna Seretny prof. Anna Seretny
kierowniczka Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to kierunek wyjątkowy, gdyż jest jedyną w Polsce glottodydaktyką uniwersytecką, która wprowadza słuchaczy w tajniki polszczyzny jako języka nierodzimego. Na tych studiach na język polski, a także na rozmaite aspekty polskiej kultury patrzymy oczami poznających je obcokrajowców. Jest to doświadczenie niecodzienne i fascynujące, przygoda, w czasie której spotkać można ludzi z całego świata. Ważne jest także, że nasze studia, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, pozwalają wykraczać daleko poza horyzonty języka, dając jednocześnie rzetelne przygotowanie do jego nauczania w różnych kontekstach.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różnych krajach: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Estonia, Chiny, Chorwacja, Francja, Gruzja, Indie, Indonezja, Irlandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy…

Absolwenci i absolwentki tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
  • nauczyciel języka polskiego dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach,
  • nauczyciel języka polskiego jako drugiego/obcego w szkolnictwie polonijnym,
  • pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
  • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego,
  • egzaminator w trakcie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Michalina Michalina
Studia na kierunku „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” to przede wszystkim doskonałe przygotowanie do zawodu: solidna dawka teorii i wręcz niezliczone godziny praktyk sprawiają, że opuszczamy mury uczelni już jako kompetentni lektorzy czy nauczyciele. Potem możliwości zatrudnienia jest mnóstwo – ja wybrałam spośród nich lektorat na zagranicznej uczelni. Przez 5 lat uczyłam języka polskiego na paryskiej Sorbonie, zaś od 2021 roku mieszkam i pracuję w Brazylii, w Kurytybie, gdzie znajduje się jedyna południowoamerykańska polonistyka. Wybór studiów glottodydaktycznych okazał się dla mnie jedną z najlepszych życiowych decyzji: dzięki nim mogę nie tylko wykonywać pracę, którą uwielbiam, ale też podróżować, szlifować znajomość języków obcych i odkrywać świat

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 13

igp.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl