Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Judaistyka

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: historia

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: historia

Opis studiów

Studia na kierunku judaistyka łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością - skupiają się na dziejach Żydów w szerokim ujęciu historycznym (od starożytności po XXI wiek) i geograficznym, zajmują się literaturami żydowskimi (hebrajską i jidysz), historią judaizmu, żydowską kulturą materialną (np. epigrafika) i dziejami państwa Izrael. Kierunek ten łączy dyscypliny naukowe, takie jak historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, historia sztuki. Studenci uczą się języka hebrajskiego współczesnego wraz z wprowadzeniem do hebrajskiego biblijnego, a także języka jidysz (żydowskiego), którym posługiwali się Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Na absolwentów czekają muzea, archiwa, centra kultury, ale również firmy o zasięgu międzynarodowym (np. IBM, Motorola, Capgemini), w których znajomość języków obcych i doświadczenie kontaktu międzykulturowego stanowią ważne atuty.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów oferowane na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku judaistyka prowadzone są w Instytucie Judaistyki, który znajduje się w sercu Kazimierza, w zabytkowym budynku Collegium Kazimierzowskiego przy ul. Józefa 19. Dostęp do zabytków materialnych dziedzictwa polsko-żydowskiego możliwy jest dzięki położeniu w historycznej dzielnicy krakowskiego Kazimierza oraz wyjazdom terenowym. W pobliżu mają swoje siedziby instytucje kulturalne i historyczne zajmujące się dziedzictwem polsko-żydowskim (np. Żydowskie Muzeum Galicja, Muzeum Krakowa – Oddział Stara Synagoga) oraz instytucje żydowskie (np. Gmina Wyznaniowa Żydowska, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Krakow), w których studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "historia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Judaistyki działa Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki. Studenci uczą się języka hebrajskiego współczesnego wraz z wprowadzeniem do hebrajskiego biblijnego, a także języka jidysz (żydowskiego), którym posługiwali się Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci judaistyki pracują w muzeach (np. Muzeum Narodowym, Muzeum Krakowa, Żydowskim Muzeum Galicja), archiwach (np. Archiwum Narodowym) i domach kultury (np. Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków), gdzie na co dzień obcują z kulturą żydowską i chronią ślady polsko-żydowskiego dziedzictwa. Są specjalistami w zakresie ksiąg hebrajskich, literatury, zabytków kultury materialnej (cmentarze, synagogi itd.). Pracują z dokumentami państwowymi i prywatnymi sięgającymi epoki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Są przygotowani do podejmowania tematu relacji polsko-żydowskich, pracy w dyplomacji oraz upamiętniania niemieckiej zbrodni Holokaustu (np. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Jednak historia to nie wszystko. Absolwenci judaistyki odnajdują się też w firmach o zasięgu międzynarodowym (np. IBM, Motorola, Capgemini), w których znajomość języków obcych i doświadczenie kontaktu międzykulturowego stanowią ważne atuty. Pracują z klientami zagranicznymi, rozwijają się w zakresie kontaktów interpersonalnych, robią kariery w finansach i reklamie.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Judaistyki, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę na krakowskim Kazimierzu. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.judaistyki@uj.edu.pl

ul. Józefa 19
31-056 Kraków
Telefon: (+48) 12 427 59 61

www.judaistyka.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl