Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amerykanistyka

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

Amerykanistyka to studia dla osób zainteresowanych regionem Ameryki Północnej, które chcą zdobyć wiedzę na temat różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych i cywilizacyjnych kontynentu amerykańskiego. Co czeka studentów? Zapoznanie się z historią państw Ameryki Północnej, specyfiką rozwoju społeczeństw amerykańskich, ich kulturą i obyczajami, procesami migracyjnymi i zróżnicowaniem religijnym, a także zagadnieniami polityki wewnętrznej i zewnętrznej poszczególnych państw. Będzie również możliwość doskonalenia kompetencji językowych poprzez udział w kursach prowadzonych w języku angielskim. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o mini-granty studenckie.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia na kierunku amerykanistyka prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, którego podstawowym celem działań jest prowadzenie badań naukowych w zakresie studiów amerykanistycznych, polonijnych, etnicznych oraz Ameryki Łacińskiej.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych – nasze wartości i przekonania

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe m. in. Koło Naukowe Amerykanistyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, mogą wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, skorzystać ze stypendiów w USA i Kanadzie, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Piotr
Zajęcia są oparte na prowadzeniu dyskusji, przygotowaniu prezentacji i realizacji projektów grupowych. Pozwalają doskonalić takie umiejętności, jak: autoprezentacja, przygotowanie handoutu, komunikatywność, praca w grupie i realizacja projektów

Maja
Dla studentów, którzy są zainteresowani wyjazdami zagranicznymi, Instytut oferuje nie tylko stypendia w ramach programu ERASMUS, ale również wymianę z uczelniami w Stanach Zjednoczonych. Bliska współpraca z Konsulatem Amerykańskim w Krakowie pozwala na korzystanie z jego zasobów naukowych, a niekiedy również na odbycie stażu.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku amerykanistyka przygotowani są do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, takich jak media, think-tanki, instytucje badawcze, dyplomacja, instytucje UE, jednostki administracji państwowej czy organizacje pozarządowe. Szczególnie ważne jest przygotowanie do pracy w wielonarodowym, wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie środowisku. Znajdują zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach: IBM Poland, International Papers, State Street, Alexander Mann Solutions, HSBC Bank czy CitiCorp. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z amerykańskim kapitałem, firmach polskich i międzynarodowych ukierunkowanych na współpracę z państwami Ameryki Północnej i Łacińskiej.

👉  Poznaj historie naszych absolwentów i absolwentek

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Karol Głogowiecki Historie Absolwentów: Karol Głogowiecki
Uważam, że studia pozwoliły mi rozwinąć się nie tylko w obszarze zawodowym, ale może przede wszystkim osobowościowym. Oczywiście wiedza na temat Stanów Zjednoczonych pomogła mi lepiej odnaleźć się podczas wyjazdów do USA oraz w nawiązywaniu relacji z Amerykanami. Natomiast zajęcia związane z kulturoznawstwem pozwoliły mi zrozumieć pewne mechanizmy funkcjonujące w społeczeństwie i uwrażliwić na inne kultury. Jest to bardzo ważne w pracy w międzynarodowym środowisku.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych zaprasza na "Lekcje z klasą". To propozycja dla uczniów i uczennic szkół średnich, którzy stoją przed wyborem wymarzonych studiów, a także dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcieliby swoim uczniom ten wybór ułatwić. W ramach oferty: wykłady naszych pracowników naukowych, dzięki którym będziecie mogli poznać bliżej Instytut. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: iaisp.uj.edu.pl/lekcja-z-klasa.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

iaisp.sekretariat@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 57

iaisp.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl