Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekładoznawstwo

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: językoznawstwo

Opis studiów

Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na intensywny dwuletni program studiów magisterskich na kierunku przekładoznawstwo, w którym największy nacisk położony został na praktyczne zajęcia tłumaczeniowe i rzeczywiste przygotowanie do zawodu tłumacza. Katedra należy do prestiżowej sieci European Master’s in Translation (EMT), działającej pod egidą Komisji Europejskiej. Przekładoznawstwo na UJ to:

 • zajęcia prowadzone w nowoczesnym laboratorium komputerowym i laboratorium do nauczania przekładu ustnego
 • praktyczne warsztaty m.in. z przekładu naukowego, technicznego, literackiego, prawniczego, audiowizualnego, konferencyjnego, edycji tekstu, lokalizacji i wiele innych
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych, aktywnych na rynku tłumaczy
 • możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach tłumaczeniowych i badawczych
 • zajęcia w zakresie dwóch języków obcych – angielskiego oraz wybranego drugiego języka obcego: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego
 • ćwiczenia przygotowujące do wejścia na rynek tłumaczeniowy, takie jak tłumaczenie wspomagane komputerowo, zarządzanie jakością, prowadzenie działalności tłumaczeniowej, charakterystyka pracy tłumacza przysięgłego, autoprezentacja i wiele innych
 • program nauczania zgodny z wymogami ustalonymi przez grupę ekspertów współpracujących z Komisją Europejską

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować przekładoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku przekładoznawstwo prowadzone są w Katedrze Przekładoznawstwa. Katedra należy do prestiżowej sieci European Master’s in Translation (EMT), działającej pod egidą Komisji Europejskiej. EMT to europejska sieć szkół wyższych, której zadaniem jest szkolenie wysoce wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych na potrzeby instytucji Unii Europejskiej. Ponadto Katedra Przekładoznawstwa od lat współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej (DG SCIC) oraz z Dyrekcją Generalną ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych Parlamentu Europejskiego (DG LINC) oraz ze służbami tłumaczeniowymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

👉  Katedra Przekładoznawstwa – historia, badania naukowe, patrnerzy

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych. Jednym z nich jest Koło Naukowe Studentów Katedry Przekładoznawstwa UJ, które skupia studentów i studentki zainteresowanych rozwojem naukowym w zakresie różnego rodzaju tłumaczeń. Najciekawsze tłumaczenia – wykonane podczas zajęć specjalizacyjnych, pikników translatologiczno-etnograficznych oraz w ramach organizowanych przez Katedrę konkursów – publikowane są w czasopiśmie Katedry pt. „Zeszyty Tłumaczeniowe / Translation Collections”. Studenci i studentki Katedry mają również możliwość uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych projektach tłumaczeniowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Program studiów na kierunku przekładoznawstwo da Ci wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające znaleźć interesującą pracę. Przygotujemy Cię do:

 • prowadzenia samodzielnej działalności tłumaczeniowej jako tłumacz-freelancer;
 • współpracy z międzynarodowymi korporacjami i podmiotami świadczącymi usługi tłumaczeniowe;
 • wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych w zakresie trzech języków: polskiego, angielskiego oraz drugiego wybranego języka obcego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego);
 • wykonywania przekładu ustnego (konsekutywnego i symultanicznego).

Nasz program studiów obejmuje wdrażanie projektów tłumaczeniowych umożliwiających studentom nabycie doświadczenia w pełnieniu zróżnicowanych ról (menedżer projektu tłumaczeniowego, tłumacz, redaktor, lider zespołu itd.). W ramach programu organizowane są również regularnie spotkania z podmiotami zewnętrznymi w ramach tzw. Career Days („Seminarium: Między uniwersytetem a rynkiem usług językowych i tłumaczeniowych”), na których studenci, mając bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm z branży językowej, tłumaczeniowej oraz szeroko rozumianej branży pracy globalnej dla „pracowników wiedzy” poznają uwarunkowania rynku pracy oraz zakres pożądanych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Przekładoznawstwa, która jest częścią Wydziału Filologicznego. Katedra ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

katedra.przeklad@uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9A, pok. 408
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 43 80

przeklad.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl