Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dietetyka

Wydział Lekarski

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

Opis studiów

Obecnie obserwowany jest znaczący wzrost świadomości społeczeństwa w odniesieniu do stylu życia, w tym szczególnie sposobu żywienia jako tego elementu stylu życia, który może przyczynić się do utrzymania pełnego zdrowia, ale również może być czynnikiem ryzyka wielu dolegliwości i chorób. Kierunek studiów dietetyka jest odpowiedzią na powyższe zmiany! Czego się dowiesz? Jak planować żywienia u osób zdrowych, zdobędziesz wiedzę o dietoterapii i leczeniu żywieniowego oraz planowaniu i prowadzenia edukacji żywieniowej. Duży nacisk położony został na praktyczne aspekty uczenia się studentów i studentek, co jest możliwe poprzez prowadzenie zajęć ćwiczeniowych odbywających się: w laboratoriach, w kuchni, na salach chorych, w poradniach szpitalnych oraz oddziałach pediatrycznych, w gabinetach dietetycznych czy placówkach żywienia zbiorowego, żłobkach i przedszkolach. Prowadzący zajęcia w znaczącej większości samodzielnie prowadzą badania naukowe i w ten sposób mogą przekazać wiedzę w oparciu o najnowsze wyniki badań, w tym badań własnych. Z tych względów kierunek dietetyka jest unikatowy na skalę UJ, ale również poza nim.

Informacje o Wydziale

Wydział Lekarski jest nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW w konsorcjum naukowym z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie. Kierunki prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów programu Diamentowy Grant. Wydział Lekarski kształci również w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM, oferującej dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest w całości w języku angielskim.

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Prowadzone na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach. Jednostki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od samego początku czynnie uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Zajęcia na kierunku dietetyka odbywają się w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie, zajęcia praktyczne prowadzenie są w oparciu o bazę szpitalną (i laboratoryjną) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz jednostek współpracujących z Wydziałem.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Lekarskim

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w latach 2019-2021
    • 2. miejsce w 2022 roku
    • 3. miejsce w 2023 roku
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwencie i absolwentki kierunku dietetyka przygotowani są do podejmowania działań w zakresie promowania zdrowego stylu życie, przy jednoczesnej umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i krytycznej analizy problemów, nieprawidłowych zachowań pacjentów. Osoby studiujące będą w stanie podjąć działania w zespołach multidyscyplinarnych podejmujących problematykę leczenia jak również profilaktyki chorób, u których podłoża leży nieprawidłowy sposób odżywiania.

Poprzez gruntowne przygotowanie z zakresu metodologii prowadzenia badań naukowych studenci przygotowani będą do podejmowania działań w zakresie prowadzenia samodzielnych badań z największą możliwą trafnością oraz dokonywania krytycznej oceny badań prowadzonych przez innych badaczy, oceny możliwości przeniesienia osiągnięć naukowych na grunt własnej praktyki zawodowej.

Ze względu na zwiększającą się częstość występowania chorób przewlekłych, w tym chorób dieto-zależnych istnieje również zapotrzebowania na rzetelnie wykształconych dietetyków klinicznych. Dzięki realizacji programu kształcenia w oparciu o doświadczenie kliniczne nauczycieli absolwenci i absolwentki kierunku dietetyka będą również partnerami lekarzy w procesie leczenia pacjentów i wspomagania tego leczenia za pomocą prawidłowego żywienia.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim UJ CM, który ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
tel.: (+48) 12 422 54 44

wl.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl