Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biotechnologia

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Biotechnologia często wskazywana jest jako nauka, która zdominuje XXI wiek. To multidyscyplinarna dziedzina ludzkiej działalności, bazująca na wiedzy z obszaru nauk biologicznych (w szczególności: biologii molekularnej, biochemii, genetyki, mikrobiologii, immunologii) oraz nauk inżynieryjnych.

Z biotechnologią wiązane są ostatnio bardzo duże nadzieje. Dotyczą one m.in. wyżywienia rosnącej populacji ludzi na Ziemi, opracowania leków przeciwko chorobom cywilizacyjnym, wynalezienia przyjaznych środowisku sposobów uzyskiwania energii, stworzenia skutecznych metod usuwania zanieczyszczeń z gleby, powietrza i wody.

Kierunek biotechnologia został uruchomiony na Uniwersytecie Jagiellońskim jako jeden z pierwszych w Polsce i od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów i absolwentek szkół średnich, którzy widzą w nim nie tylko ciekawe, ale także przyszłościowe studia.

Biotechnologia powinna spełnić oczekiwania osób, które lubią biologię oraz przedmioty ścisłe, są kreatywne, nie boją się stawiać pytań. Na studiach tych przyda się: umiejętność samodzielnej nauki, dobra organizacja pracy oraz znajomość języka angielskiego.

👉  Dlaczego warto studiować biotechnologię na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?

Informacje o Wydziale

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jedną z najlepszych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. Badania prowadzone na WBBiB koncentrują się na procesach zachodzących na poziomie komórkowym, cząsteczkowym i atomowym w roślinach, zwierzętach, mikroorganizmach. W ramach swojej działalności wydział współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a także realizuje projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Budynek WBBiB położony jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie innych wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ. Wydział dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, pracowniami komputerowymi i nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym zapoznanie studentów ze specjalistycznymi i zaawansowanymi technikami badawczymi. Do dyspozycji osób studiujących jest Biblioteka Nauk Przyrodniczych, która posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii, zoologii, geografii oraz nauk pokrewnych.

Programy studiów realizowane na Wydziale otrzymały szereg wyróżnień od krajowych instytucji zajmujących się oceną jakości edukacji.

👉  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dlaczego warto u nas studiować?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2014–2023 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w latach 2014-2018
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają cztery koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen".

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Gabriela Gabriela
Idąc na studia nie miałam znajomych, którzy studiowali biotechnologię, nie mogłam więc bazować na informacjach z pierwszej ręki. Moje wizja kierunku formowała się gdy przeglądałam plan studiów i sylabusy poszczególnych przedmiotów. W dużej mierze rzeczywistość dorównuje moim wyobrażeniom. A czasem nawet je przekracza. Nie sądziłam np., że studiując biotechnologię tak bardzo poszerzę swoje horyzonty.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów licencjackich mogą znaleźć zatrudnienie np.

  • w różnego rodzaju laboratoriach (w firmach farmaceutycznych, zakładach produkcyjnych, instytutach badawczych), na stanowiskach technicznych – wykonując standardowe analizy i doświadczenia, zbierając dane, etc.
  • w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę specjalistyczną, przedsiębiorstwach z rynku szeroko pojętej analityki chemicznej, firmach farmaceutycznych itp., na stanowiskach ds. sprzedaży oraz kontaktu z klientami i doradztwa.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Zuzanna Borek Historie Absolwentów: Zuzanna Borek
Na UJ mieliśmy fantastyczne zajęcia laboratoryjne. Laboratoria zajmowały mnóstwo czasu, ale można było poznać każdą technikę związaną z biologią molekularną. Nie było żadnej różnicy między światową nauką, a tym czego uczyliśmy się na studiach w Krakowie.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oferuje następujące wydarzenia:

  • „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią” – cykl jesiennych wykładów i miniwarsztatów dotyczących różnych zagadnień, którymi zajmują się naukowcy WBBiB
  • „Na pograniczu biologii, chemii i fizyki" – wykłady dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk odbywające się zwykle na przełomie zimy i wiosny, poświęcone tematom, o których można usłyszeć w mediach i ważnych społecznie
  • Majową imprezę poświęconą roślinom, organizowaną co dwa lata w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”
  • Akcję „Bio jest cool”, organizowaną co dwa lata w maju, w trakcie której pracownicy Wydziału starają się wyjaśnić, czym zajmuje się współczesna biochemia, biotechnologia i biofizyka.

Dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału, w części Dla szkół.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 54 51, 664 60 00

wbbib.uj.edu.pl