Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biofizyka molekularna i komórkowa

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

Opis studiów

Rozwój nauki sprawił, że wyjaśnienie różnych procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej wymaga multidyscyplinarnego podejścia, w tym między innymi – sięgnięcia po pojęcia, narzędzia i metody dotychczas stosowane w fizyce. Biofizyka zajmuję się zjawiskami fizycznymi występującymi w organizmach na różnych poziomach organizacji biologicznej – od atomowej, poprzez cząsteczkową, komórkową, tkankową, po całe organizmy a nawet populacje.

Badania z zakresu biofizyki dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, dla przykładu: mechanizmów przesyłania, interpretacji i koordynacji impulsów nerwowych; sposobów wychwytywania przez komórki roślinne światła słonecznego i wykorzystywania tej energii do tworzenia związków organicznych; procesu skurczu mięśni; przebiegu transportu wewnątrzkomórkowy; oddziaływania promieniowania X, gamma, cząstek elementarnych na tkanki.

Biofizyka molekularna i komórkowa (akronim BIOMiK) to nowoczesne, interdyscyplinarne studia zapewniające zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, bioinformatyki, programowania, symulacji komputerowych i modelowania procesów biologicznych. To idealny wybór dla osób lubiących biologię i przedmioty ścisłe – matematykę i fizykę, stawiających pytania – jak i dlaczego, nie bojących się eksperymentowania.

👉  Dlaczego warto studiować biofizykę molekularną i komórkową na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?

Informacje o Wydziale

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jedną z najlepszych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. Badania prowadzone na WBBiB koncentrują się na procesach zachodzących na poziomie komórkowym, cząsteczkowym i atomowym w roślinach, zwierzętach, mikroorganizmach. W ramach swojej działalności wydział współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a także realizuje projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Budynek WBBiB położony jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie innych wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ. Wydział dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, pracowniami komputerowymi i nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym zapoznanie studentów ze specjalistycznymi i zaawansowanymi technikami badawczymi. Do dyspozycji osób studiujących jest Biblioteka Nauk Przyrodniczych, która posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii, zoologii, geografii oraz nauk pokrewnych.

Programy studiów realizowane na Wydziale otrzymały szereg wyróżnień od krajowych instytucji zajmujących się oceną jakości edukacji.

👉  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dlaczego warto u nas studiować?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w latach 2014-2018
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają cztery koła naukowe m. in. Koło Studentów Biofizyki „Nobel”.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST. Studenci/studentki studiów magisterskich dodatkowo mają możliwość ubiegania się o 11-miesięczny staż badawczy w ramach programu BioLab – The Visiting Research Graduate Traineeship, który oferowany jest przez cztery uczelnie w USA.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Aleksandra Bienia, studentka biofizyki Aleksandra Bienia, studentka biofizyki
Polecam biofizykę molekularną i komórkową tym wszystkim, którzy nie chcą się ograniczać do jednej specjalności, lecz pragną poszerzyć swoją wiedzę w różnych obszarach. Moim zdaniem najcenniejsze w tych studiach jest to, że mamy możliwość zetknąć się z rozmaitymi zagadnieniami, metodami pracy, technikami badawczymi i w oparciu o ten szeroki obraz podjąć decyzję, co nas najbardziej interesuje i czym chcemy się ostatecznie zajmować. Na uwagę zasługuje też postawa większości wykładowców i prowadzących ćwiczenia, ich otwartość i chęć pomocy. Chyba nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś nie chciał nam udzielić dodatkowych wyjaśnień, gdy coś było dla nas niezrozumiałe.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr hab. Martyna Elas
Biofizyk, kierownik kierunku BIOMiK, bada skuteczność terapii przeciwnowotworowych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem fototerapii, radioterapii i terapii łączonych.
Czas studiów to ważny okres – nie tyle nabywania wiedzy – gdyż tę można zdobyć na wiele sposobów, na rozmaitych kursach, czy samodzielnie. Studiowanie na uniwersytecie, to raczej kształtowanie sposobu myślenia, poszerzanie horyzontów, nabieranie umiejętności weryfikowania informacji, prowadzenia dyskusji, stawiania pytań i rozwiązywania problemów. To miejsce spotkań z ludźmi i ideami. Czas na zdobycie intelektualnej samodzielności, dzięki której, po studiach absolwent potrafi się odnaleźć w różnych zawodowych sytuacjach.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ukończenie studiów z biofizyki molekularnej i komórkowej, daje absolwentom i absolwentkom obszerną wiedzę z wybranych działów biologii oraz fizyki oraz unikatowy zestaw kompetencji zawodowych, dzięki czemu po zakończeniu nauki mają oni dużą elastyczność w wyborze dalszej ścieżki kariery.

Niezależnie od miejsca pracy – czy jest to uczelnia wyższa, instytucja naukowo-badawcza, firma z sektora life science, przedsiębiorstwo produkujące aparaturę specjalistyczną, tworzące nowe technologie, czy agencja rządowa – rodzaj zajmowanego stanowiska zależy zwykle od uzyskanego tytułu zawodowego bądź stopnia naukowego.

Tytuł licencjata wiąże się zwykle ze stanowiskami technicznymi i wykonywaniem standardowych pomiarów i analiz. Bardziej samodzielna i kreatywna działalność wymaga posiadania tytułu magistra. Stopień doktora jest konieczny w przypadku wyboru kariery naukowej, zwiększa on też szanse na objęcie stanowisk kierowniczych oraz stanowisk menedżerskich wyższego szczebla w firmach prywatnych i agencjach rządowych.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Joanna Kwiatek Historie Absolwentów: Joanna Kwiatek
Uniwersytet Jagielloński to dla mnie przede wszystkim Alma Mater, którą zawsze miło wspominam, bo właśnie tam poznałam fantastycznych ludzi, cudownych naukowców. Stworzyłam grupę przyjaciół, z którymi mam do tej pory kontakt mimo, że rozjechaliśmy się po świecie.

Historie Absolwentów: Agnieszka Pierzyńska-Mach Historie Absolwentów: Agnieszka Pierzyńska-Mach
Z wielką satysfakcją, gdy mam się przedstawić mówię, że jestem biofizykiem. I to bardzo miłe uczucie widzieć, że dzięki mojemu wykształceniu rzeczywiście mogę uczestniczyć w dyskusjach naukowych i badaniach, które zahaczają o obie dziedziny. Interdyscyplinarność w badaniach naukowych na pewnym etapie jest absolutnie nieunikniona i wielce pomocnym w moim rozwoju zawodowym był fakt, że w tej interdyscyplinarności niejako już wyrosłam od wczesnych lat studiów. Sprawdzało się to zarówno w przygotowywaniu się do różnych egzaminów jak i przy pracy nad własnych grantem.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oferuje następujące wydarzenia:

  • „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią” – cykl jesiennych wykładów i miniwarsztatów dotyczących różnych zagadnień, którymi zajmują się naukowcy WBBiB
  • „Na pograniczu biologii, chemii i fizyki" – wykłady dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk odbywające się zwykle na przełomie zimy i wiosny, poświęcone tematom, o których można usłyszeć w mediach i ważnych społecznie
  • Majową imprezę poświęconą roślinom, organizowaną co dwa lata w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”
  • Akcję „Bio jest cool”, organizowaną co dwa lata w maju, w trakcie której pracownicy Wydziału starają się wyjaśnić, czym zajmuje się współczesna biochemia, biotechnologia i biofizyka.

Dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału, w części Dla szkół.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 54 51, 664 60 00

wbbib.uj.edu.pl