Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

Opis studiów

Zapotrzebowanie na fizjoterapię rośnie stale – postęp cywilizacyjny i związane z tym powstawanie chorób degeneracyjnych, zwyrodnieniowych oraz licznych dysfunkcji narządu ruchu – to wszystko sprawia, że jest to bardzo potrzebny zawód. Kierunek fizjoterapia na UJ łączy wykształcenie z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej, ale także przygotowanie do pracy z drugim człowiekiem w poczuciu odpowiedzialności i tolerancji dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności oraz odmiennych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturowych. Te studia stawiają zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktykę. Być może ten ciekawy i satysfakcjonujący kierunek czeka właśnie na Ciebie?

🎦  Posłuchaj, dlaczego warto wybrać fizjoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim i co czeka cię na studiach

👉  Pobierz ulotkę informacyjną dla fizjoterapii

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego grupującej wydziały medyczne, która jest najstarszą i jedną z większych jednostek tego typu w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" w latach 2014-2018 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, polepszenia go oraz ratowania życia. Prowadzi m.in. badania w zakresie kardiologii prewencyjnej i tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych. Studenci WNoZ korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Otoczeni są profesjonalnym doradztwem zawodowym, mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych.

Kierunek fizjoterapia prowadzony jest w Instytucie Fizjoterapii. Zajęcia odbywają się zarówno z wykorzystaniem bazy własnej, m. in. pracowni fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, izokinetyki, fizjologii wysiłku, biomechaniki, fizjologii medycznej, rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, infrastruktury sportowej (sala gimnastyczna) oraz bazy klinicznej (współpraca z oddziałami klinicznymi Szpitala Uniwersyteckiego oraz ze szpitalami specjalistycznych zlokalizowanych na terenie Krakowa). Zajęcia prowadzone są również w pracowniach w placówkach medycznych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku fizjoterapia
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i w Instytucie Fizjoterapii działa kilka kół naukowych.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie Mostum (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent/absolwentka fizjoterapii może przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i po uzyskaniu oceny pozytywnej jest przygotowany/przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty/fizjoterapeutki w zakresie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii i masażu; prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.

Ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia daje możliwość zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, placówkach szkolno-wychowawczych, gabinetach odnowy biologicznej, spa; jak również prowadzenia indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Absolwent/absolwentka jest również gotowy/gotowa do podjęcia specjalizacji w zakresie fizjoterapii lub studiów trzeciego stopnia oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii.

W trakcie studiów studenci i studentki otrzymują wsparcie w planowaniu i wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Fizjoterapii, który jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

infizjot@cm-uj.krakow.pl

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: (+48) 12 634 33 97

if.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl