Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Opis studiów

Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie są odpowiedzią na rosnącą złożoność, zmienność i konkurencyjność współczesnych rynków turystycznych i sportowych. Te wymagające warunki tworzą zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników i menedżerów rozumiejących zmieniające się oczekiwania konsumenta XXI w. oraz wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, znających się na nowoczesnych technologiach, elastycznych, kreatywnych i gotowych do współpracy. Program kierunku łączy praktykę z teorią zarządzania w kontekście specyficznych uwarunkowań turystki i sportu oraz jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Zajęcia na tym kierunku są prowadzone przez kadrę akademicką wraz z ekspertami z praktyki biznesowej. Dzięki temu studenci naszego kierunku otrzymują wielostronne wsparcie w realizacji nie tylko programu studiów, ale także własnych przedsięwzięć oraz zachętę do rozwijania swoich pasji. Jest to kierunek unikatowy w skali nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także kraju i Europy.

Program studiów podzielony jest na cztery semestry. W pierwszym semestrze prowadzone są wyłącznie przedmioty obligatoryjne dla studentów całego kierunku studiów. Program obejmuje głównie przedmioty z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk ekonomicznych. Przedmiot wprowadzający w zakres programowy kierunku to Przemysły czasu wolnego. Obejmuje on treści dotyczące m.in. zagadnień funkcjonowania rynków: turystycznego, sportowego oraz przemysłów kreatywnych. Począwszy od semestru drugiego studenci wybierają specjalność na kierunku, mając do wyboru Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie. Od tego etapu studiów część zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych jest realizowanych wspólnie dla wszystkich studentów, część przyporządkowana jest do wybranych specjalności.

👉  Informacje na temat specjalizacji zarządzanie w sporcie

👉  Informacje na temat specjalizacji zarządzanie w turystyce

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować zarządzanie w turystyce i w sporcie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie prowadzone są w Instytucie Przedsiębiorczości. Działalność edukacyjna Instytutu obejmuje kształcenie menedżerów dla sektora turystycznego, sportowego, publicznego oraz nowych mediów, jest zorientowana na kreowanie postaw przedsiębiorczych. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o zarządzaniu i jakości" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Managerów Sportu i Turystyczne Koło Naukowe HORYZONT.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentkispecjalizacji zarządzanie w sporcie są gotowi do podjęcia pracy:

  • zarówno na specjalistycznych stanowiskach różnych organizacji związanych ze sportem (np. kluby czy związki sportowe, jednostki władz samorządowych i krajowych zajmujące się sportem, organizacje komercyjne sponsorujące sport lub sprzedające produkty i usługi sportowe), jak np.: menedżer ds. marketingu/promocji klubu lub związku sportowego, menedżer produktu, menedżer zespołu, dyrektor biura, menedżer sekcji, rzecznik prasowy, menedżer szkółki piłkarskiej/klubu fitness
  • ale także na innych stanowiskach menedżerskich w organizacjach innych sektorów gospodarki dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach.

👉  Zapoznaj się z kompletną sylwetką absolwenta/absolwentki – specjalizacja: zarządzanie w sporcie

Absolwenci i absolwentki specjalizacji zarządzanie w turystyce są gotowi do podjęcia pracy:

  • zarówno w organizacjach działających na rynku turystycznym (np. w zakresie hotelarstwa, przewozów, rekreacji, gastronomii, organizacji imprez, promocji regionu) na specjalistycznych stanowiskach typu: menedżer ds. sprzedaży, travel sales agent, key account specialist, specjalista ds. turystyki i marketingu, menedżer ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. obsługi klienta, menedżer ds. produktu turystycznego, travel manager, tourism advisor, tours coordinator,
  • ale także w firmach pozostałych sektorów na innych stanowiskach menedżerskich dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach.

👉  Zapoznaj się z kompletną sylwetką absolwenta/absolwentki – specjalizacja: zarządzanie w turystyce

👉  Poznaj historie naszych absolwentów i absolwentek

👉  Instytucje partnerskie Instytutu Przedsiębiorczości

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Przedsiębiorczości, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

przedsiebiorczosc@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.371
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 78

przedsiebiorczosc.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl