Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5,5 roku (11 semestrów)

tytuł zawodowy: magister farmacji

dyscyplina: nauki farmaceutyczne

Opis studiów

Znasz kogoś, kto nigdy nie skorzystał z porady farmaceuty? Wątpimy w to! To zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, a więc ciąży na nim duża odpowiedzialność. Jednocześnie farmacja to studia o profilu medycznym, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem. Program kształcenia na tym kierunku jest efektem wielowiekowej tradycji uniwersyteckie połączonej z kreatywnym i nowoczesnym podejściem do nauk farmaceutycznych. Uwzględniono w nim zarówno potrzeby rynku pracy, jak i zmieniające się oczekiwania wobec farmaceutów. Nacisk położono na rozwój kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej takich jak: zapewnienie skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, pełnienia roli lidera w zespołach badawczych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych.

Informacje o Wydziale

Wydział Farmaceutyczny UJ to najlepszy wydział farmaceutyczny w Polsce, który łączy tradycję z nowoczesnością, właściwą dla dynamizmu i rozwoju nauk ścisłych. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych postaci leków, ocenie toksyczności medykamentów oraz zagadnieniach z zakresu biotechnologii i farmakoekonomiki. W skład Wydziału wchodzi 16 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym 10 katedr. Należą do niego również Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia.

Wydział posiada specjalistyczne laboratoria praktycznej nauki sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz laboratoria technologiczne wytwarzania stałych, półstałych oraz jałowych postaci leki. Praktyki realizowane są we współpracujących z wydziałem aptekach szpitalnych (m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim oraz Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim) oraz aptekach ogólnodostępnych na terenie Krakowa. Studenci mają dostęp do zasobów Biblioteki Medycznej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

👉  Informacje na temat Wydziału Farmaceutycznego

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku farmacja
  • 1. miejsce w latach 2019-2023 w Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki farmaceutyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Farmaceutycznym działa ponad 20 kół naukowych oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa
Studiowanie to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tego, co rzeczywiście nas interesuje i czym pragniemy zajmować się w swoim życiu zawodowym. A zatem nie bez znaczenia jest miejsce, czyli dobry Uniwersytet. Dziś wiemy, że nasz rozwój intelektualny kształtują ludzie, środowisko akademickie. Uniwersytet - tak jak Uniwersytet Jagielloński - to zdobywanie wiedzy, ale również multum innych możliwości rozwijania dodatkowych zainteresowań.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki farmacji są przygotowani do pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, instytucjach publicznych i prywatnych działających w systemie ochrony zdrowia, wytwórniach produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, kosmetyków, instytucjach naukowo-badawczych działających w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych, instytucjach kształtujących gospodarkę lekową państwa, jednostkach kontrolno-pomiarowych zajmujących się kontrolą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych produktów.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Katarzyna Gancarz Historie Absolwentów: Katarzyna Gancarz
– Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?
– Zdecydowanie wspaniała atmosfera tworzona przez pracowników Zakładu Wstępnych Badań Farmakologicznych Wydziału Farmacji, gdzie miałam możliwość przygotowywać swoją pracę magisterską. Wsparcie merytoryczne okazane przez promotora prof. dr hab. Jacka Sapę i dr Leszka Nowińskiego na każdym etapie prowadzonych badań było dla mnie nieocenione. Bardzo miło wspominam tamten czas.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Wydział ma swoją siedzibę na ul. Medycznej 9, położonej w dzielnicy Krakowa Bieżanów-Prokocim, w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

farmacja@uj.edu.pl

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Telefon: (+48) 12 620 54 13

farmacja.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl