Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki farmaceutyczne

Opis studiów

We współczesnym świecie zdrowy styl życia i kult pięknego ciała są wszechobecne. Z tego właśnie powodu istnieje ciągle wzrastające zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu kosmetologii. Kosmetologia łączy w sobie nauki medyczne i farmaceutyczne, a także nauki o zdrowiu i o kulturze fizycznej. Kształcenie na tym kierunku wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającej się branży kosmetycznej. W jaką wiedzę wyposażą Cię te studia? W wiedzę ogólną w zakresie czterech wspomnianych obszarów nauk, a także zaawansowaną wiedzę o kosmetykach i substancjach używanych do ich wytwarzania, o technologii produktów kosmetycznych, ich metabolizmie i skutkach działania, a także w wiedzę o prawidłowym ich stosowaniu oraz w znajomość metod i technik oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych i leczniczych.

Plusem tego kierunku na UJ jest duże doświadczenie badawcze pracowników naszego wydziału, ich zaangażowanie we współpracę z otoczeniem gospodarczym i przemysłem kosmetycznym. Nie bez znaczenia jest też obecność w planie studiów takich przedmiotów, jak np.: biotechnologia w kosmetologii, przemysłowa technologia kosmetyków, receptura preparatów kosmetycznych, czy research and development of innovative cosmetics. Sprawiają one, że przyszli absolwenci są chętnie zatrudniani w przemyśle kosmetycznym. Obecnie bardzo ważną kwestią w tej branży są także obszary związane z kosmetologią pielęgnacyjną i leczniczą oraz medycyną estetyczną. Z tego powodu kształcenie na kosmetologii zostało nakierowane na wykształcenie u studentów krytycznego i opartego na dowodach naukowych podejścia do oferty nowych usług z zakresu kosmetologii, gdzie intensywne przenika się problematyka ochrony, pielęgnacji i leczenia schorzeń dermatologicznych.

Informacje o Wydziale

Wydział Farmaceutyczny UJ to najlepszy wydział farmaceutyczny w Polsce, który łączy tradycję z nowoczesnością, właściwą dla dynamizmu i rozwoju nauk ścisłych. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych postaci leków, ocenie toksyczności medykamentów oraz zagadnieniach z zakresu biotechnologii i farmakoekonomiki. W skład Wydziału wchodzi 16 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym 10 katedr. Należą do niego również Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia.

Wydział posiada specjalistyczne laboratoria receptury kosmetycznej oraz laboratoria przemysłowe, w budynku zlokalizowanym obok Wydziału znajdują się specjalistyczne laboratoria fizykoterapii, terapii manualnej i masażu. Studenci mają dostęp do zasobów Biblioteki Medycznej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

👉  Informacje na temat Wydziału Farmaceutycznego

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2019-2021 w Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki farmaceutyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Farmaceutycznym działa ponad 20 kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa
Studiowanie to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tego, co rzeczywiście nas interesuje i czym pragniemy zajmować się w swoim życiu zawodowym. A zatem nie bez znaczenia jest miejsce, czyli dobry Uniwersytet. Dziś wiemy, że nasz rozwój intelektualny kształtują ludzie, środowisko akademickie. Uniwersytet - tak jak Uniwersytet Jagielloński - to zdobywanie wiedzy, ale również multum innych możliwości rozwijania dodatkowych zainteresowań.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent/absolwentka kosmetologii może prowadzić działalność naukową w laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych branży kosmetycznej, a także podjąć pracę w gabinetach kosmetologicznych. Jest przygotowany_a do: planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania, ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów. Posiada umiejętność współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych, jest przygotowany_a w pracy w zespołach badawczych zajmujących się poszukiwaniem nowych rozwiązań w kosmetologii.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Wydział ma swoją siedzibę na ul. Medycznej 9, położonej w dzielnicy Krakowa Bieżanów-Prokocim, w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

farmacja@cm-uj.krakow.pl

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Telefon: (+48) 12 620 54 13

farmacja.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl