Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się przygoda z edukacją na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury. Takie studia trwają w Uniwersytecie Jagiellońskim trzy lata – sześć semestrów – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra. Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają od pięciu do sześciu lat. W takim trybie prowadzone są m.in. kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, psychologia czy prawo.

Studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) to kolejny etap kształcenia na studiach, który umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki. O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej licencjata) albo inny równoważny dokument. Studia te trwają w naszym Uniwersytecie dwa lata – czyli cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich.