Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przekład literacki

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Kierunek przekład literacki jest realizowany we współpracy z Wydziałem Polonistyki. Zaproponowany przez nas program dotyczy przekładu jako zjawiska kultury i wiąże się ściśle z komparatystycznym ujęciem literatury, kładzie duży nacisk nie tylko na językowe, ale także kulturowe kształcenie studenta, uwzględniające różnorodność stylów związanych z konkretnym momentem historycznym rozwoju języka i obowiązujących konwencji językowo-literackich. W ujęciu tym istotne są zwłaszcza teorie i metodologie nowoczesnego przekładoznawstwa spod znaku tzw. zwrotu kulturowego.

  • Część filologiczna akcentuje kompetencje filologa obcego i oprócz umiejętności przekładowych daje potencjalnemu studentowi doskonałą znajomość języka obcego we wszystkich jego aspektach – dostępnych jest sześć ścieżek językowych: angielska (realizowana w Instytucie Filologii Angielskiej), niemiecka (realizowana w Instytucie Filologii Germańskiej), francuska, włoska, hiszpańska i portugalska (realizowane w Instytucie Filologii Romańskiej).
  • Część polonistyczna kształtuje kompetencje polonistyczne, w tym z zakresu literaturoznawstwa, antropologii i kulturoznawstwa, pozwala uwrażliwić studentów na niuanse rodzimej stylistyki, pogłębić perspektywy przekładoznawcze, literaturo- i kulturoznawcze.

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, m. in. Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej, w ramach których realizowany jest program studiów przekład literacki. Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa, w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Paderevianum wyposażonym w laboratoria językowe oraz strefy wypoczynkowe. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ponad 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym w Polsce to teksty tłumaczone. Istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych tłumaczy oraz redaktorów przekładów. Na tę potrzebę odpowiadają absolwenci i absolwentki przekładu literackiego, dysponujący doskonałą znajomością języka wiodącego, lecz również szeroką wiedzą w dziedzinie kulturowych, historycznych, społecznych i politycznych uwarunkowań danych obszarów językowych.

Absolwenci posiadają bardzo dobrą znajomość wybranego języka obcego oraz orientację w literaturze i kulturze danego obszaru językowego z naciskiem na kulturę współczesną, także doskonałą znajomość języka polskiego. Orientują się również w polskiej literaturze współczesnej. Są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań pracy tłumacza. Mogą więc znaleźć pracę między innymi jako tłumacze tekstów literackich lub publicystycznych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adiustatorzy językowi przekładów, krytycy przekładu oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Filologicznym, w ramach jednego z trzech instytutów: Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej oraz Instytutu Filologii Romańskiej, wspólnie z Wydziałem Polonistyki. Wydział Filologiczny ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filolog@uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 43 72, 663 43 71

ifa.filg.uj.edu.pl
ifg.filg.uj.edu.pl
ifr.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl